HIZLI ERİŞİM

Puan Hesaplamaları

Puan Hesaplamaları

Karşıt Renk
ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2020-EUS) BAŞVURU SÜRECİ BİTİYOR!

2020-ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2020-EUS) BAŞVURU SÜRECİ BİTİYOR!

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) başvuru süreci tamamlanıyor. Başvuru süreci olarak adaylara 14.10.2020 saat 10:00 ve 20.10.2020 23:59 arası verildi.

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) 29.11.2020 tarihinde saat 10.15'te Ankara'da uygulanacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak.

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) sonuçlarını adaylar, 29.12.2020 tarihinde ÖSYM resmi internet adresinden T.C. kimlik no ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) için eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak, Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak ve meslek ile sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak, burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren 3 (üç) ay içinde bitirecek durumda olmak şartları aranır.

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) adaylarının, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemez.

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'nda 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS'a başvuru tarihi dikkate alınır.

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS)  için yönetmelik hükümlerine göre  uzmanlık eğitimine devam etmekteyken sınava girildiğinde, uzmanlık eğitimine devam etmekteyken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda, bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür. Hâlen Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, yerleştirildikleri kadrolara atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez. Uzmanlık öğrencisi; eczane açamaz ve işletemez, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili fakülte tarafından ilişiği kesilir.

2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) için Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olur. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez. Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.