HIZLI ERİŞİM

Puan Hesaplamaları

Puan Hesaplamaları

Karşıt Renk
STS ECZACILIK BAŞVURU SÜRECİ BİTİYOR

2020-ECZACILIK ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (2020-STS ECZACILIK) BAŞVURU SÜRECİ BİTİYOR!

2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık) başvuru süreci tamamlanıyor. Başvuru süreci olarak adaylara 14.10.2020 saat 10:00 ve 20.10.2020 23:59 arası verildi.

2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık) 29.11.2020 tarihinde saat 10.15'te Ankara'da uygulanacak. Adaylara 100 çoktan seçmeli sorudan oluşan test verilecek ve 135 dakika süre tanınacak. Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekmekte. Başarılı olan adaylar adına (eksik derslerini ve staj eğitimini tamamlaması halinde) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenecek.

2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık)sonuçlarını adaylar, 29.12.2020 tarihinde ÖSYM resmi internet adresinden T.C. kimlik no ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık) için, yurt dışında Eczacılık alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir.

2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Eczacılık)denklik işlemleri için sınava katılan adaylar, denklik belgelerini almadan katıldıkları sınavın sonuçlarını diğer atama/yerleştirmelerde kullanamaz. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez, başka sınav ve dönemlere  aktarılmaz. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilir. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.