AYT Fen Bilimleri Konuları

AYT FEN BİLİMLERİ KONULARI

AYT FEN Bilimleri testi, Sayısal bölümden yerleşecek olan adaylar için önem taşıyan 40 sorudan oluşmaktadır. AYT Fen Bilimleri testi 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji sorusundan oluşmaktadır. AYT Fen Bilimleri testi içerisinde yer alan 3 ayrı branşın da çalışma tekniği diğerinden farklı. AYT Fen Bilimleri sorularının özellikle yeni nesil olma yolunda her geçen yıl daha da ilerlediği gözlemlenmekte. Eski sınav sisteminde yalnızca bilgi, kavrama düzeyinde ağırlıkta olan sorular artık analiz, yorumlama, çıkarım yapma becerisi gerektirerek şekilde adayların karşısına çıkmakta. AYT Fen Bilimleri müfredatına sistemli, planlı ve düzenli çalışmayan ve yalnızca konu çalışıp farklı soru stilleri görerek hazırlanmayan adayların zorlanacağı soru stilleri artık çok yakında.

 

AYT FEN BİLİMLERİ TESTİNDE YER ALAN FİZİK KONULARI

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Kuvvet ve Hareket
 • İş - Güç - Enerji
 • Isı - Sıcaklık - Genleşme
 • Elektrostatik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç - Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik
 • Kütle Merkezi - Tork - Denge
 • Atışlar
 • Basit Makineler
 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik

AYT FEN BİLİMLERİ TESTİNDE YER ALAN KİMYA KONULARI

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Asit - Baz - Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Tepkimelerde Hız - Enerji - Denge
 • Çözeltiler
 • Gazlar
 • Kimya ve Elektrik
 • Organik Kimya
 • Kimya Her Yerde

AYT FEN BİLİMLERİ TESTİNDE YER ALAN BİYOLOJİ KONULARI

 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organeller
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Mitoz - Mayoz Bölünme
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü
 • Solunum
 • İnsan Fizyolojisi
 • Endokrin Sistemi
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Sinir Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Boşaltım Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Bitki Biyolojisi
 • DNA - Gen - Protein
 • Popülasyon Ekolojisi