PMYO sınav süreci

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU (PMYO) SINAV AŞAMALARI

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için YKS-TYT puanları açıklandıktan EGM tarafından Polis Akademisinin resmi sitesinden öğrenci alımı duyurusu yayımlanır.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için TYT puanında belirtilen barajı geçen adayın aşağıdaki sınav aşamalarını da olumlu şekilde geçmesi gerekir.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için bundan sonraki aşama, Polis Akademisinin sitesinde başvuru esnasında duyurulan evrakların teslim ve kontrolüdür. Adaylar, kendilerinden istenen evrakları tam ve doğru bir beyan doğrultusunda teslim etmek durumundadır. Sonraki aşamada ise adaylar ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavına katılmak zorundadır. Bu sıralamada herhangi birinden geçemeyen aday, diğer aşamalara katılamaz ve elenir.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) sınavlarına adaylar girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. "Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci (PMYO) Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler ve başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

UYARI: Erkek adayların ön sağlık kontrolüne sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar.

 Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak zorunludur.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

 Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

UYARI: Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

MÜLAKAT SINAVI

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın:

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

 ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.