E-YDS BAŞVURU ŞARTLARI

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (e-YDS) BAŞVURU ŞARTLARI

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), elektronik ortamda yapılır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekir. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmaz. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) uygulanma şekliyle ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık hizmeti verilmez, sınav esnasında yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmaz. Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edinirler. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) katılmaları gerekmektedir. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nda (e-YDS), okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile tek kişilik salon uygulaması bulunmaz. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan engeli/sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep edenler, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvurmamalıdır. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile e-Sınav Merkezlerinde adayın engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamaz, ÖSYM'ye gönderilen sağlık kurulu raporları ve/veya bu amaçlı dilekçelere işlem yapılmaz. Bunun dışında engeli veya sağlık sorunu nedeniyle sınavda herhangi bir araç gerece ihtiyaç duyan adaylar, raporlarında ve Sınava Giriş Belgelerinde yazılmış olması kaydıyla ilgili araç gereçle sınava alınırlar. Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olmayan hiçbir araç gereç vb. e-sınav binalarına girişte kabul edilmez.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) görme engelli adaylar, talep etmeleri halinde ekran okuyucu veya ekran büyüteci ile alınır. Bu adaylar, ekran okuyucu veya ekran büyüteci taleplerini başvuruda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye bildirirler. Ekran okuyucu ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) giren adaylara ek süre verilir, bu bilgi adayların Sınava Giriş Belgelerine de yansıtılır. Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı %25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi "Özel gereksinimi vardır (ÖGV)"/Özel Gereksinim Kodu "1" ve üzeri olan adaylara (ekran büyüteci talep eden veya etmeyen) ek süre verilir  ve bu bilgi adayların Sınava Giriş Belgelerine de yansıtılır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS), görme engelli adaylardan ekran okuyucu veya ekran büyüteci ile girmek isteyenler, Ankara e-Sınav binasında sınava alınırlar. Görme engelli adaylardan sınavda ekran okuyucu yazılımları kullanacaklar için gerekli klavye ve kulaklık bulunmaktadır. Ekran okuyucu olarak JAWS 2018 paket programı ve bu programa eklenti olarak Eloquence (İngilizce) ve Vocalizer Expressive 2 (Türkçe, Yelda; Arapça, Laila, Tarik; Fransızca, Audrey, Thomas; Almanca, Anna, Yannick; Rusça, Katya, Yuri; İspanyolca Angelica, Paulina; İtalyanca Alice, Paola; Yunanca Melina, Nikos; Bulgarca Daria) seslendirme opsiyonları verilmiştir. Ekran okuyucu olarak kullanılan ilgili programda Farsça seslendirme opsiyonu bulunmaz. Ekran büyüteci olarak MAGic 13.1.1198 paket programı verilmiştir. Başvuruda bu yazılımları kullanacağını belirten adayların kullanımı bilmeleri gerekmektedir. Adaylara programları kullanma ile ilgili bilgilendirme yapılmaz. Sınav günü, sınav saatinden önce görme engelli adaylar, ekran okuyucu veya ekran büyüteci yazılımlarını kendi kişisel ayarlarına getirebilirler. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yazılımına ekran okuyucu yazılımların erişimine açık, sorular arasında geçiş, cevaplama, boş bırakma, gözden geçirme vb. fonksiyonların yerine getirilebileceği menü eklenmiştir. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yazılımının nasıl kullanılacağı http://esinav.osym.gov.tr/deneme adresindeki örnek sınav üzerinden öğrenilebilir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) günü, sisteme giriş yapabilmek için adaylardan kendi fotoğrafını çekmesi istenmektedir. Bu fotoğrafın adayın sonuç belgesinde yayınlanacak kalitede olması gerektiğinden görme engelli adaylar, fotoğraf çekme işlemini salonlardaki görevlilerle birlikte yaparlar. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer alan engelli bilgileri/sağlık sorunlarına ilişkin kayıtlı bilgiler Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için işleme alınmaz. Sağlık koşulları/engel durumları bu sınava uygun olmayan adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) katılmaları önerilir.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz. Bu durumdaki adaylar, sınav ücretinden muaf olmak için ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanında şehit yakını/gazi/gazi yakını seçeneğini işaretlemelidir. Bu durumda olup ücret muafiyetinden yararlanmak isteyen adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Bunun için Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) adayları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapıp PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi SGK'dan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne erişim için şifresi olmayan adaylar, Şehit/Gazi yakınlık bilgilerini başvuru merkezlerinden de ÖSYM sistemine girişini sağlayabilirler. ÖSYM sisteminde şehit/gazi yakınlık bilgisi bulunan adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında  e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanında şehit ve gazi yakını seçeneğini işaretleyerek başvuru yapabilirler. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları için Ankara, İstanbul, İzmir e-sınav merkezlerinde ihtiyaca göre kontenjan belirlenir. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) cezaevinde ve engelli bina/salonlarında yapılamadığından sınava giriş koşullarını taşımayan adayların sınava başvurmamaları gerekmektedir. Sınava giriş koşullarını taşımadıkları hâlde başvurularını gerçekleştirerek sınava gelen adaylar sınava alınmaz.