LGS sayısal sorularının değerlendirilmesi

LGS SAYISAL BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ

LGS SAYISAL bölüm sınavı toplam 40 soruyu barındırmaktadır. Geçen yıl yapılan LGS gibi bu yılki LGS'nin de soru tipi birbirine benzemektedir. LGS SAYISAL bölüm soruları MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir.

LGS SAYISAL bölüm soruları öğrencilerin karşısına hikayeli anlatım tarzıyla günlük yaşamla ilişkilendirilmiş şekilde gelmektedir.

LGS SAYISAL bölüm soruları dikkatli okunduğunda, hızlı yorumlanabildiğinde ve işlem basamağı atlanılmadığında doğruya ulaşılabilecek biçimdedir. LGS SAYISAL, öğrencilerin üst düzey yorumlama, analiz etme, süreyi bilinçli kullanma becerilerinin olması gerektiğinin göstergesidir. Sorular, kazanım bilgisi dahilinde bilgiye hakim olmakla beraber üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerilerini yüksek düzeyde tutma sonucunda gelebilecek bir başarıyı da göstermektedir.

Görsellerle zenginleştirilen, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen soruların çokça bulunduğu LGS SAYISAL, önceki yıllarda uygulanan eski tip sınavlardaki gibi bilgiyi ezberleyen değil okuduğunu anlayıp anladığını doğru aktarabilen, süreyi kontrollü kullanabilen ve en önemlisi okuma-anlama becerisi gelişmiş öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdır. Gündelik ve hayatla ilişkilendirilen soruların sayısının hızla artacağı da yeni nesil soru düzeninin olmazsa olmazıdır.

LGS SAYISAL bölüm sorularının en büyük  eleyicisi öğrencinin düşünme ve karar verme yetisinin yüksek olmasıdır.

LGS SAYISAL bölüm soruları erken yaşlarda okuma becerisi kazanmış olmanın gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkarmıştır.