DUS İstatistik Bilgisi

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS)

2019 SINAVI İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), ÖSYM tarafından düzenlenmekle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilen çoktan seçmeli sınavdır. Bu nedenle her sene belirlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjanları, Sağlık Bakanlığının üniversiteler ile beraber belirleyeceği sayıya göre saptanır.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) kontenjanları üniversitelerde genelde sınırlı kontenjan sayılarında açılır, en çok kontenjan açılan bölüm genelde ortodonti bölümü olmuştur.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), 2019 yılı verisine  göre,

*GENEL YERLEŞTİRME TERCİH YAPAN ADAY SAYISI 1239, KONTENJAN SAYISI 543, YERLEŞEN ADAY SAYISI 588, BOŞ KALAN KONTENJAN 0.

*YABANCI UYRUKLU YERLEŞTİRME TERCİH YAPAN ADAY SAYISI 39, KONTENJAN SAYISI 76, YERLEŞEN ADAY SAYISI 38, BOŞ KALAN KONTENJAN 39.

 Danıştay 8 inci Daire'nin 06.11.2017 tarihli ve E. 2017/5939 sayılı "yürütmenin durdurulması" kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin "Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama" başlıklı 13/4 üncü maddesinin ". bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir." ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.  Bu karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nın mesleki bilgi sınavında aynı puanı almış ve uzmanlık eğitim programını aynı sırada tercih etmiş adayların, kontenjan ayrılmamış olsa da uzmanlık eğitimi programına yerleştirilmesi yönündeki kararı ile yerleştirme yapılmıştır.