TYT Türkçe sorularının değerlendirilmesi

TYT TÜRKÇE ANALİZİ

TYT Türkçe sorularının YKS'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesile doğru evrildiği aşikar.

 TYT Türkçe sorularında git gide özellikle anlam soruları yani paragraflar hem öğretici metinlerden hem de edebî metinlerden seçilmekte, hem güncel bilgilerden hem de edebi metinlerden yola çıkılarak metinler oluşturulmaktadır. Metinlerde öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama, değerlendirme yeterlilikleri üst düzeyde ölçülmektedir. Soruların yoğun, çeldiricilerinin güçlü, nitelikli ve zorlayıcılığın üst düzey ve ayırt ediciliğin yüksek olduğu soruları adayların görme ihtimali günden güne artmaktadır.

TYT Türkçe soruları okuma kültürü edinmiş öğrencilere hitap edecek biçimde hazırlanmış sorular, çok uzun olmamakla birlikte yoğun anlam taşıyan, odaklanmayı gerektiren metinler şeklindedir. Bazı metinlerdeki terimsel ifadeler ve felsefi havanın, adayları üst düzey düşünme becerilerine iteceği görülmektedir. Paragraflar çok uzun olmasa bile seçeneklerin uzunluğu, kuvvetli olması adayların zaman kaybetmesine; seçenekler arasında kararsız kalmasına neden olabilecek niteliktedir. Çeldiricileri güçlü seçenekler, sınavda zaman yönetimi becerisini ön plana çıkarmaya da devam edecek. Sene boyunca anlama ve yorumlama sorularını düzenli ve çokça çözen adayların küçük hesaplamalarla bile binlerce kişinin önüne geçeceği kesindir.

TYT Türkçede  dil bilgisi soruları ise 40 soruluk sınavın ortalama 8-10 soruluk kısmına karşılık gelmekte. Dil bilgisi soruları, pek çok dil bilgisi başlığına aynı anda hakim olmayı gerektirecek nitelikte.Yani adaylar, tek bir ünite bilgisiyle bir dil bilgisi sorusunu çözebilecek nitelikteki soruları artık çok geride bıraktı.

Tüm bu nitelikteki TYT Türkçe soruları, adaylar arasındaki ayırt ediciliği ve seçiciliği de ciddi oranda etkilemekte ve bireylerin küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığına daha fazla özen göstermeleri gerektiğini de göstermektedir.