KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) GENEL İÇERİĞİ

A Grubu Kadrolar;  Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

B Grubu Kadrolar;  kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik her yıl, B Grubu sınavı iki yılda bir yapılır. Öğretmen atamalarında kullanılan (ÖABT şartı aranan bölümlerde) P121, (ÖABT şartı aranmayan bölümlerde) P10 puan türü sınav tarihinden itibaren 1 yıl, diğer puan türleri ise 2 yıl geçerlidir.

Genel Yetenek ve Kültür Testi:  Cumartesi sabah yapılır. Adaylara 130 dakikada Genel Yetenek Testi'nde Türkçe ve Matematik testlerinden oluşan 60, Genel Kültür Testi'nde  Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler testinden oluşan 60 soru sorulur. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorundadır. 

Eğitim Bilimleri Testi:  Öğretmen adaylarının girmek zorunda oldukları testtir. Adaylara100 dakikada çözmeleri için formasyon derslerinin içeriğinden oluşan 80 soru sorulur.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 18 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları için zorunludur. Adaylar iki test yanıtlar. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında Alan Bilgisi 45 soru, Alan Eğitimi 30 soru;  diğer tüm alanlarda ise Alan Bilgisi 60 soru, Alan Eğitimi 15 soru sorulacak şekilde  dağılım yapılır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanması için yapılan sınavdır. Bu sınavda adaylara 60 dakikalık sürede tamamlamaları için 40 soru sorulur.
KPSS (A Grubu) Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu  cumartesi sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), KPSS (A Grubu) Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) cumartesi öğlen, KPSS (A Grubu)  Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) Pazar sabah yapılır. KPSS A Grubu sınavlarının her birinin süresi 50 dakikadır.

KPSS (A Grubu) Kamu Yönetimi  sınavında adaylara; 8 soru Yönetim Hukuku, 8 soru Siyaset Bilimi, 8 soru Yönetim Bilimler, 6 soru Anayasa, 6 soru Kentleşme ve Çevre Sorunları, 4 soru Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar olmak üzere toplamda 40 soru sorulur. 

KPSS (A Grubu) Uluslararası İlişkiler sınavında adaylara; 10 soru Uluslararası Hukuk, 8 soru Uluslararası İlişkiler Teorisi, 8 soru Siyasi Tarih, 6 soru Türk Dış Politikası, 4 soru Uluslararası Örgütler, 4 soru Uluslararası Güncel Sorunlar olmak üzere toplamda 40 soru sorulur. 

KPSS (A Grubu) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sınavında adaylara; 10 soru Sosyal Güvenlik Teorisi ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 8 soru İş Hukuku ve Teorisi, 4 soru Sosyal Politika, 12 soru Çalışma Ekonomisi, 6 soru Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi olmak üzere toplamda 40 soru sorulur.

KPSS (A Grubu) Hukuk sınavında adaylara; 4 soru Anayasa, 6 soru İdari Yargı ve İdare, 6 soru Ceza Hukuku ve CMK, 6 soru Borçlar Hukuku, 6 soru Medeni Hukuk, 6 soru Ticaret Hukuku, 6 soru İcra ve İflas Hukuku olmak üzere toplam 40 soru sorulur.

KPSS (A Grubu) İktisat sınavında adaylara; 2 soru İktisadi Doktrinler Tarihi, 12 soru Mikro İktisat, 12 soru Makro İktisat, 4 soru Para-Banka, 4 soru UA İktisat, 4 soru Büyüme-Kalkınma, 4 soru TR İktisat olmak üzere toplam 40 soru sorulur.

KPSS (A Grubu) Maliye sınavında adaylara; 4 soru Maliye Teorisi, 6 soru Kamu Harcamaları, 6 soru Kamu Gelirleri, 6 soru Kamu Borçlanması, 6 soru Kamu Bütçesi, 6 soru Maliye Politikası, 6 soru Vergi Hukuku olmak üzere toplam 40 soru sorulur.

KPSS (A Grubu) İşletme sınavında adaylara; 4 soru İşletmenin Temel Kavramları, 10 soru Üretim Yönetimi, 10 soru İşletme Yönetimi, 8 soru Pazarlama Yönetimi, 8 soru Finansal Yönetim olmak üzere toplamda 40 soru sorulur.

KPSS (A Grubu) Muhasebe sınavında adaylara; 28 soru Genel Muhasebe, 8 soru Mali Tablo Analizi, 4 soru İhtisas Muhasebesi Dersleri olmak üzere toplam 40 soru sorulur.

KPSS (A Grubu) İstatistik sınavında adaylara; 6 soru Olasılık ve Stotastik Süreç, 6 soru Matematiksel İstatistik, Yöneylem, 4 soru Çok Değişkenli Analiz, 2 soru Parametrik Olmayan Testler, 6 soru Uygulamalı İstatistik, 2 soru Zaman Serileri, 4 soru Deney Tasarımı ve Varyans, 4 soru Örneklem, 4 soru Regresyon olmak üzere toplam 40 soru  sorulur.