DGS sonuç ve yerleştirme süreci

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YERLEŞTİRME/SONUÇLARIN AÇIKLANMASI/EK YERLEŞTİRME

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme işlemi, adayların  o yılın DGS puanı, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilir.  Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

NOT: Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilir. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanır, adaylara belge gönderilmez. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaktır. ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılır.  Adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecektir.

UYARI: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.  Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girmiş ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılır. Posta ile ÖSYM Merkezi'ne gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmaz.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmez. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde ek yerleştirmeler dâhil adaydan yerleştirme ücreti (2020 yılı için 20,00 TL olarak belirlenmiştir) alınır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.