PAEM sınav süreci

POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİ (PAEM) SINAV AŞAMALARI

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere (başvuranların KPSS puanına göre) en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla 10 katına kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi düzenlenir. Bu sıralamanın dışında kalan diğer ön başvuruda bulunanlar için ise sınav giriş belgesi düzenlenmez. (İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir.)

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde sadece Polis Akademisi Gölbaşı/Ankara'da yapılmaktadır.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavı için  Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat/Sözlü Sınavı belirlenen taban puanın üzerinde puan alan adaylara, şahsen başvurularının alınması, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı için www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden randevu bilgilerini gösterir Sınav Giriş Belgesi verilir. Aday, Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilen randevu gününde başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte sınav giriş belgelerinde belirtilen yerde hazır bulunmalıdır. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmayan adaylar ve Bakanlıkça belirlenen taban puanının altında puan alan adaylar ile ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan veya randevu tarihinde gelmeyen ya da istenilen evraklar ile ilgili eksikliği olan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek ve sınava alınmayacaktır.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

a) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Bayanlarda boy 162. Erkeklerde 167 cm. Beden Kitle Endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

b) Komisyon, adaylar hakkında "Öğrenci Adayı OLUR" veya "Öğrenci Adayı OLAMAZ" şeklinde karar verir. "Öğrenci Adayı OLAMAZ" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

c) Hakkında "Öğrenci Adayı OLAMAZ" kararı verilen adaylar, diğer sınav aşamalarına geçemezler.

UYARI : Erkek adayların başvuru ve sınava sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık komisyonunda hakkında "Öğrenci Adayı OLUR" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, fiziki yeterlilik sınavını, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Adayların sınavları, erkek ve kadın kategorisinde farklı kriterlere göre değerlendirilir.

b) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak zorunludur. Bu sınavda başarılı olanlar, mülakat/Sözlü sınavına alınırlar. Başarısız olan adaylar hakkında (Fiziki yeterlilik sınavında 70 puanın altında puan alanlar) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu, "Öğrenci Adayı OLAMAZ" kararı verir.

 UYARI : Fiziki yeterlilik sınavları için adaylar spor ayakkabı ve spor kıyafetiyle bulundurmaları gerekmektedir.

MÜLAKAT/SÖZLÜ SINAV

Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat/sözlü komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

 b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

 ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş (5) ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) mülakat/sözlü sınavında adayın başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alması gerekir. Mülakat/Sözlü sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında "Öğrenci Adayı OLUR", başarısız adaylar hakkında "Öğrenci Adayı OLAMAZ" kararı verir. Mülakat/Sözlü sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında "Öğrenci Adayı OLAMAZ" kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde yeniden başvuruda bulunamazlar.