TYT sosyal sorularının değerlendirilmesi

TYT SOSYAL BİLİMLER ANALİZİ

TYT Sosyal Bilimler sorularının YKS'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesile doğru evrildiği aşikar.Ancak genel manada 20 sorunun eski sisteme dayalı bilgi ve kavrama düzeyini ölçen sorularla bir süre daha adayların karşısına geleceği öngörülmektedir.

TYT Sosyal Bilimler testinde adaylar, 20 sorudan sorumludur. Bu 20 soru dört branş üzerinden adayların karşısına gelmektedir.

TYT Sosyal Bilimler testinde adaylara, 5 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 soru Felsefe, 5 soru Tarih ve 5 soru Coğrafya branşlarından sorulmaktadır. TYT'ye giren tüm adayların bu sorulara cevap vermesi beklenmektedir.

TYT Sosyal Bilimleri testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına dair sorular bir miktar bilgi gerektiren ancak ağırlıklı olarak paragrafları yorumlamaya, karşılaştırma yapmaya, okuduğunu anlamaya dayalı olarak sorulmaktadır. Algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte soruların ilerleyen yıllarda da sorulacağı öngörülmektedir.

TYT Sosyal Bilimler testinde yer alan Felsefe branşına dair sorular, bilgi soruları temellidir ancak paragrafa dayalı soruların ağırlığı devam edecektir. TYT Felsefe, felsefe okuryazarlığını ölçmeye yönelik, dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren, bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik sorular içermektedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayalı akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren, anlam bilgisini ölçen; metni okuma, anlama, akıl yürütme ile bir yargıya ulaşabilmeyi gerektiren nitelikteki soruların eskiden olduğu gibi ilerleyen yıllarda da sorulacağı öngörülmektedir.

TYT Sosyal Bilimler testinde yer alan Tarih branşına dair sorular, bilgiyi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçmeye yönelik, tarihi bilen ve kronolojik olarak sıralayan, sınav konularına hakim ve soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan adaylara yönelik olarak sorulmaktadır.

TYT Sosyal Bilimler testinde yer alan Coğrafya branşına dair sorular ise, ezberci anlayıştan daha ziyade kavrama düzeyinde olup net, anlaşılır, harita okuryazarlığı, grafik yorumlama, kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye dayalıdır. Bir süre daha bu tarzda eski tip sınav sistemine biraz daha yakın sorularla adayların karşılaşacağı öngörülmektedir.