TUS İstatistik Bilgileri

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2019/1. ve 2. DÖNEM SINAVLARI İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) doğru cevap sayısı ortalaması 51,80 ve Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden (KTBT) doğru cevap sayısı ortalaması 64,88 olarak belirlenmiştir. 2019 TUS 1. Dönemi Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ortalama güçlük düzeyi 0,43 iken Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin (KTBT) ortalama güçlük düzeyi 0,54 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizinde 2019 TUS 1. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi'ne (TTBT) ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; Klinik Tıp Bilimleri Testi'ye (KTBT)  ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,90 olduğu görülmüştür.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 2. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) doğru cevap sayısı ortalaması 53,48 ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)  doğru cevap sayısı ortalaması 63,42 olarak belirlenmiştir. 2019 TUS 2. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)  ortalama güçlük düzeyi 0,45 iken Klinik Tıp Bilimleri Testi'nin (KTBT)  ortalama güçlük düzeyi 0,53 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik analizinde Temel Tıp Bilimleri Testi'ne (TTBT) ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne (KTBT)  ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,91 olduğu görülmüştür.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 1. Dönem için tıp fakültesinden başvuran adayların T pu­anları 5,76 ile 79,7 arasında, K puanları 9,61 ile 78,78 arasında, A puanları ise 19,21 ile 69,8 ara­sında değişirken 2019 TUS 2. Dönem için tıp fakültesinden başvuran adayların T puanları 5,94 ile 80,83 arasında, K puanları 9,89 ile 80,78 arasında, A puanları ise 19,79 ile 69,22 arasında  değişmektedir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 1. Dönem TTBT'de sınavı geçerli sayı­lan 15.245 aday, KTBT'de sınavı geçerli sayılan 16.004 aday bulunmaktadır. TTBT'de sınavı ge­çerli olan adayların %53'ü kadın, %47'si erkek; KTBT'de sınavı geçerli olan adayların ise %52'si kadın, %48'i erkektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 2. Dönem TTBT'de sınavı geçerli sayı­lan 16.409 aday, KTBT'de sınavı geçerli sayılan 16.959 aday bulunmaktadır. TTBT'de sınavı ge­çerli olan adayların %54'ü kadın, %46'sı erkek; KTBT'de sınavı geçerli olan adayların ise %54'ü kadın, %46'sı erkektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 1. Dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 51,80 ve KTBT doğru cevap sayısı or­talaması 64,88 olarak hesaplanmıştır. Adayların 2019 TUS 1. Dönem KTBT doğru cevap sayısı ortalaması TBTT'ye göre daha yüksektir. 2019 TUS 1. Dönem TTBT alt testleri için doğru cevap sayısı ortalamaları; Anatomi (5,97), Histoloji ve Embriyoloji (4,59), Fizyoloji (4,68), Tıbbi Biyokim­ya (8,86), Tıbbi Mikrobiyoloji (9,64), Tıbbi Patoloji (8,99) ve Tıbbi Farmakoloji (9,07) olarak hesap­lanmıştır. 2019 TUS 1. Dönem KTBT alt testleri için doğru cevap sayısı ortalamaları; Dâhiliye Grubu (24,35), Pediatri (15,10), Cerrahi Grubu (19,28) ve Kadın Hastalıkları ve Doğum (6,15) olarak hesaplanmıştır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 1. Dönem TTBT oturumunda bulunan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmamaktadır. 2 aday 104 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru cevap sayısına ulaşmıştır. Benzer şekilde KTBT oturumunda bu­lunan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmamakta olup 1 aday 107 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru cevap sa­yısına ulaşmıştır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 1. Dönem TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,43 ve KTBT'nin ortalama güçlük dü­zeyi ise 0,54 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç­lara göre 2019 TUS 1. Döneme katılan adaylar TTBT'de daha fazla zorlanmışlardır.

TTBT alt testlerinin ortalama güçlük düzeyleri 0,40 ile 0,57 arasında, KTBT alt testlerinin ortalama güçlük düzeyleri ise 0,50 ile 0,58 arasında değişmektedir. Bu değerlere göre, TTBT ve KTBT testlerinin ve ilgili testlere ait alt testlerin orta güçlük düzeyinde oldukları görül­mektedir. Alt testlerin soru sayıları birbirinden farklı olmakla birlikte ortalama güçlük düzeyle­rine göre karşılaştırıldığında adayların TTBT otu­rumda Histoloji ve Embriyoloji alt testinde, KTBT oturumda ise Dâhiliye Grubu alt testinde aynı oturumda bulunan diğer alt testlere göre daha yüksek başarı gösterdikleri görülmektedir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 2. Dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 53,48 ve KTBT doğru cevap sayısı or­talaması 63,42 olarak hesaplanmıştır. Adayların 2019 TUS 2. Dönem KTBT doğru cevap sayısı ortalaması TBTT'ye göre daha yüksektir. 2019 TUS 2. Dönem TTBT alt testleri için doğru cevap sayısı ortalamaları; Anatomi (5,97), Histoloji ve Embriyoloji (3,10), Fizyoloji (6,10), Tıbbi Biyokim­ya (9,50), Tıbbi Mikrobiyoloji (8,69), Tıbbi Patoloji (9,66) ve Tıbbi Farmakoloji (10,46) olarak hesap­lanmıştır. 2019 TUS 2. Dönem KTBT alt testleri için doğru cevap sayısı ortalamaları; Dâhiliye Grubu (22,31), Pediatri (17,19), Cerrahi Grubu (19,26) ve Kadın Hastalıkları ve Doğum (4,66) olarak hesaplanmıştır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 2. Dönem TTBT oturumunda bulunan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmamaktadır. 1 aday 112 soruyu doğru ce­vaplayarak en yüksek doğru cevap sayısına ulaş­mıştır. KTBT oturumunda bulunan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmamak­ta olup 2 aday 111 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru cevap sayısına ulaşmıştır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2019 2. Dönem TTBT'nin ortalama güçlük düzeyi 0,45 ve KTBT'nin ortalama güçlük düzeyi ise 0,53 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre 2019 TUS 2. Dönemine katılan adaylar TTBT'de daha fazla zorlanmışlardır.

TTBT ve KTBT testlerinin ve ilgili testlere ait alt testlerin genel olarak orta güçlük düzeyinde ol­dukları görülmektedir. Alt testlerin soru sayıları birbirinden farklı olmakla birlikte ortalama güç­lük düzeylerine göre karşılaştırıldığında adayla­rın TTBT oturumda Fizyoloji alt testinde, KTBT oturumda ise Pediatri alt testinde aynı oturum­da bulunan diğer alt testlere göre daha yüksek başarı gösterdikleri görülmektedir.