LGS başvuru şartları

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS) BAŞVURU ŞARTLARI

LGS;  TEOG sınav sisteminin yerine getirilen, yeni  sınav sistemine göre Liselere Geçiş Sınavı olarak adlandırılır. LGS'ye de tıpkı ÖSYM tarafından yapılan diğer sınavlardaki gibi bazı başvuru şartları mevcuttur. Bu şartların  başlıcası sınavın yapılacağı yılın eğitim-öğretim  döneminde  örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak şartıdır.

  1. LGS'ye Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartı

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2. LGS'ye Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartı

LGS'nin yapılacağı  öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

3. LGS'ye Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartı

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.