KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar: Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar: kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Adayın gireceği sınava göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Lisans KPSS her yıl, ön lisans ve ortaöğretim KPSS ise iki yılda bir (çift yıllarda) yapılmaktadır. Aday, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için istediği kadar başvuru yapabilir. Kamu Personel Seçme Sınav (KPSS) için adayın mezuniyet şartı aranmaz ancak atama zamanı geldiğinde mezun olmuş olma şartı aranır ve mezun olunduğunda sınav puanının geçerlilik süresinin aşmamış olması gerekir. Öğretmenlik atamaları hariç diğer tüm bölümlerin ve branşların Kamu Personel Seçme Sınav (KPSS) puanları iki yıl geçerliliğini korur.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) içeriğinde adaylara Genel Yetenek başlığı altında 30 soru Türkçe, 30 soru Matematik; Genel Kültür başlığı altında ise 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık ve 6 soru Güncel Bilgiler sorulur. Türkçe sorularının 4 tanesi Matematik sorularının ise 4-6 tanesi yeni nesil mantık muhakeme sorusu niteliğinde adayların karşısına gelir.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), kendi içerisinde adayların gireceği sınav türüne göre KPSS A, KPSS B, ÖABT, EĞİTİM BİLİMLERİ olarak başlıklara ayrılır.