POMEM başvuru evrakları

(Aşağıdaki başvuru şartları yeni kılavuz (yeni alım) bildirisi yayımlanmadığı için son başvuruya dair şartlardır. Polis Akademisinin resmi internet adresinde 27. Dönem POMEM duyurusu akabinde başvuru süreci başlatıldığında aranan şartlar ve istenen belgeler de yayımlanacaktır.)

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) BAŞVURU BELGELERİ

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

 ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirecektir. Diğer adaylar mezuniyetine ilişkin herhangi bir belge getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini e-Devlet'ten kontrol edebilirsiniz.) (Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

 e) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)

 ğ) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

h) Sınav Giriş Belgesi,

ı) Erkek adaylar için terhis, tecil veya askerlik durum belgesi.

 UYARI: Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.