YDS nedir?

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu p ersonelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan çoktan seçmeli bir sınavdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 2013'ten beri ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (KPDS) yerine uygulanmaktadır. Bunlardan başka ÖSYM tarafından yapılan yapılan E-YDS ve YÖKDİL sınavları da vardır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  kâğıt üzerinde yapılan ve yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemli bir sınavdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 80 soru 180 dakikadan oluşur ve yanlış sorular puan hesaplamasını etkilemez. (Yanlış doğruyu götürmez.) Her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanır. Yani sınavda her bir sorunun puan değeri aynıdır. (1.25 x 80 = 100 şeklinde)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)  İlkbahar, Sonbahar ve yeni düzenlemeyle Kış Dönemi olmak üzere senede 3 (üç) defa yapılır. İlk sınav "İlkbahar YDS Sınavı" (YDS 1) mart/nisan/mayıs, ikinci sınav "Sonbahar YDS Sınavı" (YDS 2) eylül/ekim/kasım, üçüncü yani son sınav ise "Kış YDS Sınavı" (YDS 3) aralık ayında olmak üzere yapılır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adayları bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava girebilirler.

İlgili yönetmelik gereği YDS/1; Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yapılır. YDS/2; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılır. YDS/3 ise sadece İngilizceden yapılır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) dışında ek olarak  yine ÖSYM tarafından  son yıllarda e-YDS (elektronik YDS) de yapılmaya başlanmıştır. e-YDS soru sayısı, içerik, soru türü, kapsam ve geçerlilik olarak YDS ile tamamen aynıdır ancak uygulanış şekli olarak (teknik) farklılıklar içerir. YDS, yazılı olarak yılda 3 defa (ilkbahar ve sonbahar ve kış); e-YDS ise bilgisayar üzerinden, ÖSYM tarafından geliştirilen bir  yazılımla, elektronik sınav merkezlerinde (İstanbul, Ankara,İzmir) yıl boyunca (hemen hemen her ay) 10 kez yapılmaktadır. YDS ve e-YDS içerik, soru sayısı, sınav süresi ve puanlama olarak birebir aynıdır. Aday, her iki sınava da istediği kadar girebilir yani bir sınırlama getirilmemiştir. YDS'ye giren adaylara sağlanan tüm haklar e-YDS'ye giren adaylar için de geçerlidir. YDS'de herhangi bir başvuru kontenjanı belirlenmemiştir ancak e-YDS'de başvuru kontenjanı vardır. E-YDS'nin başvuru ücreti YDS'ye göre iki katı fazladır. YDS'nin sonuçlarının açıklanması bir ayı bulurken e-YDS aynı günün akşamı açıklanır. Acil bir YDS puanına ihtiyacı olanlar adaylar için e-YDS oldukça avantajlıdır.