YDS ve EYDS'ye hangi adaylar başvurabilir?

YDS BAŞVURU ŞARTLARI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) ÖSYM başvuru kılavuzunda belirtildiği üzere:

Kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. 

Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir. 

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak 

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde, 

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir. 

Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

 

ÖZETLE: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) aşağıda belirtilen niteliklere sahip adaylar başvurabilir:

 

 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Üniversitelerde Doçentlik, Doktora ve Sanatta yeterlilik isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Yüksek lisans programlarına girecek üniversiteden lisans derecesi ile mezun olan adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Üniversitelerde lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta olan üniversite öğrencilerinden yüksek lisans veya doktora programlarına devam etmek isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışan ve dil tazminatı veya yurtdışı görevlendirme nedeni ile yabancı dil bilgisi seviyesi belgesine ihtiyaç duyan adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Özel sektörde çalışan (bankalar v.s.gibi) ve yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) veya DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) sınavlarına girecek adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Kamu personeli olmak amacı ile KPSS'ye girecek adaylardan başvuracakları kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Kamu kurum ve kuruluşlarında A Grubu Kadrolar için başvuracak adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanacak adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)2657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonucundan faydalanmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Kazandıkları üniversitede hazırlık sınıflarından muaf tutulmak isteyen lise öğrencileri ve mezun öğrenciler,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Yabancı dil okutmanı olarak başvurmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS)Yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen adaylar başvurabilir.