KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ön Lisans Sınavı, lise mezunu binlerce adayın devlet kadrolarında yer alabilmek için girdiği, iki yılda bir çift senelerde ÖSYM tarafından yapılan ve toplamda 120 sorudan oluşan Genel Kültür-Genel Yetenek testlerinin yer aldığı çoktan seçmeli sınavdır.

KPSS Ön Lisans Sınavı, adayları başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet adresi olan http://ais.ösym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamadan gerçekleştirir.

KPSS Ön Lisans Sınavı, adaylarına 60 soru Genel Yetenek ve 60 soru Genel Kültür Testleri uygulanır. Genel Yetenek testlerinde genellikle bilgiyi yorumlamaya ve problem çözmeye yönelik sorular yer alır. Genel Kültür testlerinde ise daha çok bilgiyi ölçmeye yönelik sorular sorulur. Sınavın cevaplama süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika). Genel Yetenek testinde 30 soru Türkçe, 30 soru Matematik-Geometri; Genel Kültür testinde 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık Bilgisi, 6 soru Güncel Bilgiler şeklindedir. Testler adaylara tek kitapçık hâlinde verilir ve 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuran adaylar ise farklı bir gün, tek oturumda ve cevaplama süresi olarak 60 dakika olacak şekilde sınava girerler. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına katılmak zorundadır. Ön Lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Ön Lisans sınavına başvuru yapmaları ve sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları gerekmektedir. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün, %50 artırımlı olarak ödenir.

DHBT-1 20 soru ve DHBT-2 20 soru şeklinde 20 soru-20 soru şeklinde adayların karşısına gelir. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı da çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

KPSS Ön Lisans Sınavı ile adaylar " Bilgisayar işletmeni, hemşire, memur, programcı, daktilograf, sağlık teknikeri, başkatip, itfaiye, zabıta memuru, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, tahsildar, laborant, şoför, sekreter, aşçı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, Kur'an kursu öğreticisi, icra memuru, odyolog, fen memuru, hemşire, ebe, emakin mal sorumlusu, muhasebeci, zabıt katibi, santral memuru." olarak üniversitelerin, devlet dairelerinin, devlete bağlı genel müdürlüklerin, komutanlıkların, belediyelerin, bakanlıkların vs. bünyesinde görev ve görevlendirmelerde memur olarak görev alabilirler.