DGS tercih süreci

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) TERCİHLERİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzu'ndan öğrenirler. öğrenirler. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için kılavuzun aday tarafından dikkatlice incelenmesi gerekir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği kılavuzda belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzu, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları, kılavuzda yer alan tabloda tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adayın kendisine aittir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması gerekir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazmalıdır.

UYARI: Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla kılavuzda belirtilen tablodan en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması ise zorunlu değildir. Yani aday 30 tercihin 30'unu da doldurmak zorunda değildir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılamaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere ÖSYM MERKEZİ'nde kesinlikle işlem yapılmaz.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.