POMEM sınav sonuçları ilan süreci

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ (POMEM) SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Polise Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için adayın KPSS (Lisans için P3, Önlisans için P93 puanları esas alınır) puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'si baz alınır. Polise Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Polise Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Polise Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulur. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Polise Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınav aşamalarında eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.