KPSS PUAN HESAPLAMA

Genel Yetenek (60 Soru)
Genel Kültür (60 Soru)

Eğitim Bilimleri (80 Soru)
Hukuk (40 Soru)

İktisat (40 Soru)
İşletme (40 Soru)

Maliye (40 Soru)
Muhasebe (40 Soru)

Çalışma Ekonomisi (40 Soru)
İstatistik (40 Soru)

Kamu Yönetimi (40 Soru)
Uluslararası İlişkiler (40 Soru)

 

KPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

KPSS puan hesaplaması özel formüller ve geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki istatistiksel veriler kullanılarak yapılmaktadır. ÖSYM tarafından KPSS soru ve cevapları açıklandıktan sonra hesaplanan netler ve puanlar sitenin veri tabanına kaydedilir. Bu şekilde netlere ait istatistikler ve bölümlere göre net dağılımları oluşturulur.

 

KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerlidir?

KPSS Lisans, KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim puanları sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. KPSS öğretmenlik sınavı puan türü ise bir yıl geçerliliğini korumaktadır(KPSS P121).

 

KPSS Sınav Türleri Nelerdir?

KPSS sınavları farklı gruplarda yapılıyor. Bu grup açıklamaları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor;

  • KPSS A Grubu: Bu grup kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan müfettişler, uzman, kaymakam gibi kariyer sahibi alanlarda kadro almak için gerekiyor. KPSS A grubunda 30 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.
  • KPSS B Grubu: bu sınav ile memurluktan mühendisliğe, avukatlıktan teknikerliğe kadar atama yapılacak olan tüm kadroları içeriyor.
  • KPSS Öğretmenlik alan bilgisi sınavı: Eğitim fakültelerinden mezun olanlar için düzenleniyor. Yine lisans mezunu olup pedagojik formasyon alanlarını isteyenler için de bu sınava girmek gerekiyor.

 

Kimler KPSS' ye Girebiliyor?

KPSS sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri taşıyan kişiler için açılan ve açılımı Kamu Personeli Seçme Sınavı olan, her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınavla ilgili her türlü işleyiş Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kurallarına göre uygulanır.

Bu kurallara göre ön lisans 2. Sınıf okuyan öğrenciler ve ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan sınavlara girebiliyorlar.  Ön lisans mezunu olan ancak lisans eğitimi ile yoluna devam eden adaylar için de KPSS'ye girme hakkı sunuluyor. Lisans mezunu olmasalar da ön lisans mezunu oldukları için ön lisans KPSS sınavına giriş yapabiliyorlar.

KPSS sınavlarında eğitim düzeyi ve girilen sınavın kapsamının birbirine uyumlu olması şartı aranıyor. Örneğin ön lisans mezunlarının ortaöğretim KPSS sınavlarına girmesine izin verilmiyor. Yine lisans mezunu adaylar ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavına giremiyor.    

 

KPSS İçeriği Nedir

KPSS sınav içeriği genel yetenek ve genel kültür olmak üzer ikiye ayrılıyor. Bu sınav yoğun bir çalışma gerektiriyor. Çünkü ezber konularının yanı sıra mantıksal düşünme de gerekiyor.

Sınavda karşınıza sayısal mantık ve sözel mantık soruları çıkıyor. Bu sorular oldukça çok zaman alıyor. Ve hızlı ve başarılı olabilmek için pratik bir düşünme gerektiriyor. Bu pratik düşünmeyi elde edebilmenin tek yolu da, bu alanda çok soru çözmek ve hız kazanmak oluyor.

 

KPSS Lisans Puan Türü Nedir?

Üniversitelerin lisans ve üstü bölümlerinden mezun olan adaylar için gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumu sonucunda adaylar KPSS P3 puan türünde sonuçlar elde ederler. Bu nedenle KPSSP3 puan hesaplama oldukça merak edilen bir konudur. Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda lisans mezunlarına 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu yöneltilmektedir. KPSS Lisans içinde yer alan 30 Matematik, 30 Türkçe, 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusunu çözen adayların yaptıkları netlere göre KPSSP3 puanları belirlenir. KPSS P3 puan türü hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları eşit kabul edilir. Her bölümde bulunan standart sapmanın farklı olduğu ve sınavda standart sapmanın yüksek olduğu bölümden fazla net elde eden adayların KPSSP3 puanları daha yüksek gelmektedir. KPSS P3 puanı ile merkezi atama ile kamu kurum ve kuruluşlarına alım yapılabilmekte ayrıca açıktan atama ile kadro açan kurumlara da yerleştirme yapılabilmektedir. KPSS Lisans oturumunda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

KPSS Ön Lisans Puan Türü Nedir?

Üniversitelerin ön lisans bölümlerinden mezun olan ya da puan geçerliliği devam ederken mezun olacak adayların katıldığı KPSS Ön Lisans sonucunda elde edilen puan türü KPSS P93'tür. KPSSP93 puan türünün geçerlilik süresi 2 yıldır. KPSS Ortaöğretim Genel Yetenek testinde 30 Türkçe, 27 Matematik, 3 Geometri; Genel Kültür testinde ise 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 Güncel Bilgiler sorusu yer almaktadır. KPSSP93 puan türü hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları eşit kabul edilir. KPSS Ön Lisans oturumunda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

 

KPSS Ortaöğretim Puan Türü Nedir?

KPSS Ortaöğretim'e lise seviyesinde mezun konumunda olan adaylar katılmakta ve elde ettikleri puanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında bu adaylara özel açılan kadrolara başvuru yapabilmektedirler. Adaylar daha üst bir öğrenim derecesine ulaşmışlarsa (üniversitelerden mezuniyet derecesine erişmişlerse) KPSS Ortaöğretim (Lise) oturumuna katılma imkanlarını kaybederler. Bu durumda başvuru yapmak isteyen adaylar kendilerine uygun olan KPSS Lisans veya KPSS Ön Lisans oturumlarına katılabilmektedirler. KPSS Ortaöğretim puan türü KPSSP94'tür. KPSS Ortaöğretim, liseden mezun olanlar ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. KPSS Ortaöğretim Genel Yetenek testinde 30 Türkçe, 27 Matematik, 3 Geometri; Genel Kültür testinde ise 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık, 6 Güncel Bilgiler sorusu yer almaktadır. KPSSP94 puan türü hesaplanırken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlıkları eşit kabul edilir. KPSS Ortaöğretim oturumunda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

KPSS ÖABT Puan Türü Nedir?

Öğretmenlik için KPSS'ye başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadırlar. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak KPSS puan türü, KPSS P121 olarak belirlenmiştir. KPSS öğretmenlik sınavı puan türü hesaplanırken test ağırlıkları şu şekilde sıralanır; Genel Yetenek %15, Genel Kültür %15, Eğitimleri Bilimleri %20 ve ÖABT %50.