EKPSS Genel İçeriği

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) GENEL İÇERİĞİ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren çoktan seçmeli bir soru kitapçığından oluşur. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanır. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçeneklidir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)  sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört (4) yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki (2) yılda bir alınır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört (4) yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilirler.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri içerir. Testlerde toplam 60 soru bulunur ve sınav süresi olarak 60 dakika verilir. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 81 il merkezinde, saat 10.15'te başlar ve tek oturumda 60 dakikada tamamlanır.  Adaylara tek oturumda Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanır. Genel Yetenek Testi- Türkçe 15 soru, Matematik 15 soru; Genel Kültür Testi- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 soru, Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru, Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru, Türkiye Coğrafyası 5 soru, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru içerir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olan ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılır. İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanır. Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanır. Cevaplama süresi 60 dakikadır ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılır.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için Engel Grubu Ek Süre Toplam Süre (Ek süre dâhil)

1) Genel Engelli Grubu

a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler - 60 dakika (Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz.)

b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (otizm spektrum bozukluğu (OSB), Asperger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar 20 dakika 80 dakika (Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz.)

c) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları 40 dakika 100 dakika (Sınav süresinin ilk 75 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılamaz.)

2) Görme Engelli Grubu

a) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 dakika 100 dakika (Sınav süresinin ilk 75 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılamaz.)

b) Soruları kendisi okuyabilenler - 60 dakika (Sadece işaretleyici yardımı alanlar dâhil) (Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz.)

c) Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan 30 dakika 90 dakika (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) (Sınav süresinin ilk 60 dakikası ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında tamamlanmadan ve son 15 Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu dakikası içinde sınav salonundan vb. oranı % 25 ve üzerinde olan az gören adaylar çıkılamaz.) ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi "Özel gereksinimi vardır (ÖGV)"/ Özel Gereksinim Kodu "1" ve üzeri olan adaylar

3) İşitme Engelli Grubu 20 dakika 80 dakika (Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz.)

4) Zihinsel Engelli Grubu

a) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar (Sadece 40 dakika 100 dakika (varsa) şekilli sorularda soru kitapçığına bakabilirler.) (Sınav süresinin ilk 75 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılamaz.)

b) Soruları kendisi okuyabilenler 20 dakika 80 dakika (Sadece işaretleyici yardımı alanlar dâhil) (Sınav süresi tamamlanmadan sınav salonundan çıkılamaz.)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) esnasında okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adayların soruları kendisinin de okuması sınav kurallarına aykırıdır. Talep eden adaylara, sınavda soruları sınav görevlileri okur, adayların soruları okumasına kesinlikle izin verilmez. Adayın kendisi de soruları okuduğu takdirde sınavı geçersiz sayılır. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Zihinsel Engelli Grubunda olup okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alan adayların (varsa) şekilli sorularda soru kitapçığına bakmalarına izin verilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adaylarının Sınava Giriş Belgesinde sınav süresi, ek süre de dahil yazılı şekilde olur.