STS Nedir?

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN TIP DOKTORLUĞU ALANINDA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) NEDİR?

Seviye Tespit Sınavı (STS),  yurt dışında Tıp Doktorluğu alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar için yapılan, diploma denklik işlemlerini başlatabilmek için girilen çoktan seçmeli bir sınavdır. Adayların aldıkları eğitimin ders saati, ders niteliği ve müfredat içeriği olarak ülkemizdeki eğitim ile eşdeğer olduğunu simgeleyen denklik belgesini almak zorundadır. Eğitimlerini yurtiçinde yapmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, hekimlik mesleğini Türkiye'de yapmak için Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenmiş kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Yani sınava yalnızca Tıp Doktorluğu mezunları ve diplomalarını yurt dışından alan adaylar mesleklerinin Türkiye'de icra etmek için başvurabilir. (Esasen TUS'a benzeyen sınavdır.)

Seviye Tespit Sınavı (STS), adayların tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular içerir. Adayların sınav sonuçlarına göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek amaçlanır.

Seviye Tespit Sınavı (STS) yurtdışında Tıp eğitimi almış kişiler, aldıkları eğitimin ülkemizdeki eğitim ile eşdeğer olup olmadığı  ve yeterlilikleri bu sınav ile ölçülür.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için Tıp Doktorluğu alanından başvuran adaylar için, 2020-STS 1. Dönem Sınavı şubatta, 2. Dönem Sınavı ise eylülde Ankara'da yapılır. (ÖSYM başvuru kılavuzunda kesin tarihler belirlenir.)

Seviye Tespit Sınavı (STS) iki aşamadan oluşur ve iki aşamaya da her adayın girmesi zorunludur. Aday sadece tek bir aşamada başarılı olursa sonraki dönem tekrar bu sınava girerek başarısız olduğu aşamadan da geçer puan almak zorundadır.  İlk aşaması olan (sabah oturumu) Temel Bilimler Testi'nde genel olarak bilgi ağırlıklı, ikinci aşaması olan (öğle oturumu) Klinik Bilimler Testi'nde ise genel olarak bilginin yorumlanmasına dayalı sorular yer alır. 1. Aşaması saat 10.15'de başlar, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınavın 2. Aşaması, saat 14.45'de başlar, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve cevaplama süresi 150 dakikadır. Tüm oturumların toplamında da adaylar 240 soru çözmüş olurlar ve sınavda dört (4) yanlış bir (1) doğruyu götürür.

Seviye Tespit Sınavı (STS) sonucunda her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekir. Aday hangi oturumdan kalırsa bir sonraki oturumda o oturuma girmek zorundadır. Başarılı olan adaylar adına (Klinik pratik yapma kararı yoksa) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir.