EKPSS Engel Grubu Bilgileri

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ENGEL GRUBU BİLGİLERİ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 4 engel grubunu kapsar:

1) Genel engelliler

2) Görme engelliler

3) İşitme engelliler

4) Zihinsel engelliler

Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için,  Engelli Sağlık Kurulu Raporunda "ZİHİNSEL, RUHSAL, DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR" alanında, Özür Oranları Cetveli'ne uygun olarak belirlenmiş Zekâ İşlev bozuklukları (Sınırda mental kapasite (IQ: 70-80), Hafif (IQ: 50-69), Orta (IQ: 35-49), Ağır (IQ: 20-34), Çok ağır (IQ: 20'nin altında) vb. zekâ işlev bozukluğu) belirtilmiş adaylar için engel grubu alanında "Zihinsel engelliler" yazılmalıdır.

Engelli sağlık kurulu raporunda "ZİHİNSEL, RUHSAL, DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR" alanında yukarıda belirtilen zekâ işlev bozuklukları dışında ruhsal, duygusal bozukluklar belirtilmiş adaylar için engel grubu alanında "Genel engelliler" yazılmalı, engel durumu bilgisi alanında ise "Ruhsal ve Duygusal" yazılmalıdır. Engel bilgisinde yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar bulunan adayların yanlış, yanıltıcı bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bilgilerinde gerçeğe uymayan hususlar tespit edilen adaylar, sınav/yerleştirmeden doğan haklarını kaybederler  ve bu durumdan dolayı bir hak iddia edemezler.

Bu formda yer alan "Sürekli Engel Grubu" ve "Özel Durumlar" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından verilecek Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler esas alınarak doldurulmalıdır. Burada yer alan bilgiler, adayın ÖSYM başvuru merkezine gelirken yanında getireceği Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler esas alınarak ÖSYM başvuru merkezi görevlisince sisteme kaydedilir. (Bilgilerde tutarsızlık olduğu takdirde ÖSYM başvuru merkezleri tarafından Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesindeki bilgiler esas alınır.)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için her adayın   Sürekli Engel Grubu içinde sadece bir seçeneği işaretlemesi zorunludur. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu "genel engelliler" olanlardan; Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Ruhsal ve Duygusal olanlar önce "Sürekli Engel Grubu" alanında "Sınıflanamayan" seçeneğini işaretlemeli ,  daha sonra "Özel Durumlar" alanında kendilerine uygun seçeneği işaretlemelidir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu "genel engelliler" olanlardan CP Hastası olduğu belirtilenler önce "Sürekli Engel Grubu" alanında "Bedensel (Ortopedik)" seçeneğini işaretleyecekler, daha sonra "Özel Durumlar" alanında "CP Hastası" seçeneğini işaretlemelidir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu "görme engelliler" olanlardan soruları kendisi okuyabilecek durumda olan ancak  Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi "Özel gereksinimi vardır (ÖGV)"/Özel Gereksinim Kodu "1" ve üzeri olan adaylar, "Özel Durumlar" alanında, "Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. Oranı % 25 ve Üzeri" seçeneğini işaretlemelidir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu "işitme engelliler" olanlardan ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engeli olan adaylar, "Özel Durumlar" alanında "İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş" seçeneğini işaretlemelidir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Engel Bilgi Formunun "Sürekli Engel Grubu" ve/veya "Özel Durumlar" alanları, Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesine uygun olarak doldurulmuş olmalıdır. Engel Bilgi Formunun bu alanlarına, Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde yazılı olmayan bir bilgi yazılmış olsa bile ÖSYM başvuru merkezlerince bu bilgi sisteme kaydedilmez.