YDS sınav konuları

YDS SINAV KONULARI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), kâğıt üzerinde yapılan ve yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemli bir sınavdır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 80 soru 180 dakikadan oluşur, yanlış yapılan sorular doğruyu götürmez ve her bir sorunun puan değeri ise aynıdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) çeviri sorularında yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) toplam 10 bölümden oluşmaktadır:


1- Kelime - Phrasal Verb Soruları (6 Soru)
Verilen cümlelerin uygun sözcüklerle tamamlanmasına dayanır yani doğrudan kelime bilgisini ölçer.
 
2- Tense - Preposition - Dilbilgisi  Soruları (10 Soru)
Tense, Preposition (Edat) ve Dil bilgisi (Bağlaç) sorulur.
 
3- Cloze Test Soruları (10 Soru)
Paragraf içerisinde boş bırakılan kısımların her biri için uygun kelime konulması istenir.
 
4- Cümle Tamamlama Soruları (10 Soru)
Bir cümleyi anlamca tamamlayan diğer  cümlenin bulunması istenir.
 
5- Çeviri Soruları (6 Soru)
Yabancı dilden  Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çeviri olmak üzere ayrı ayrı sorulur.
 
6- Paragraf Soruları (20 Soru)
Paragraflar verilerek her bir paragraf için çoklu soru sorulur.
 
7- Diyalog Tamamlama Soruları (5 Soru)
Karşılıklı konuşma soruları verilerek, diyaloğun içerisinde boş bırakılan kısma uygun düşen sözlerin getirilmesi istenir.
 
8- Yakın Anlamlı Cümle Soruları (4 Soru)
O dile ait bir cümleye anlamca en yakın olan cümlenin şıklardan bulunması istenir.
 
9- Paragraf Tamamlama Soruları (4 Soru)
Cümlelerinden biri çıkarılmış paragraflar bulunur ve bu paragrafların her biri için anlatım bütünlüğü sağlayan cümlenin bulunması istenir.
 
10- Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları (5 Soru)
Verilen paragraflarda anlam bütünlüğünü bozan cümlenin saptanması istenir.