MSÜ 2. Seçim aşamaları

MSÜ) 2'İNCİ SEÇİM AŞAMALARININ SIRALAMASI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için 2. seçim aşamasında adaylar Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme Testi, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi, Psikomotor Test (sadece hava harp okuluna girecekler için, Sözlü Mülakat,Müzik Sınavı(sadece bando meslek yüksekokuluna için girecekler için), Sağlık Muayenesi, Öğrenci Seçme Uçuşu (sadece hava harp okulu için girecekler için) aşamalarından olumlu ve istenen puanla geçmek durumundadır.

a) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Evrak Kontrolü Aşaması:   2'nci  seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı kimlikleriyle  internette yayımlanan ve 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeler ve doğruluğu kontrol edilir. Yanlış beyanda bulunan, başvuru koşullarını sağlamayan adaylar, seçim aşamalarına katılamazlar.

b) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Fiziki Değerlendirme Aşaması: Belirlenen boy ve kilo sınırları ayakkabısız şekilde alınır. Belirlenen endekse uymayan adaylar, seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı: aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

c) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Kişilik Değerlendirme Testi Aşaması: Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır, test sonuçlarına göre eleme yapılmaz.

 ç) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) Aşaması:

(a) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, barfiks, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu branşlarında yapılır.

(b) Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vb.) getirmeleri gerekir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de 24 kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış olan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde, sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar ve tekrar sınava alınmazlar.

(c) Fiziki Yeterlilik Testinde tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4'ünden en az birer puan almak zorunludur. 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan, nihai puan sıralamasında dikkate alınır.

(ç) Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday '0' puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden itiraz komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

d) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Psikomotor Test Aşaması (Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran ve Çağırılan Adaylar İçin Yapılır.) :

 (a) Psikomotor Testi, Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için uygulanacaktır.

 (b) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(c) Psikomotor testinden kadın ve erkek adaylardan 100 puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için seçim aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(ç) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

e) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Mülakat Aşaması:

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adaylar, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu için farklı kriterlere göre farklı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Harp Okulları (HO) ve Meslek Yüksek Okulları (MYO) tercihi olan adaylar tek mülakat değerlendirmesi sonucunda HO ve MYO için iki ayrı not alır.

 (3) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(4) Mülakat komisyonu tarafından,  görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü,  çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilir.

(5) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar, müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilir, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilir.

 f) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: MSÜ BAMYO MÜZİK SINAVI makalesinde bilgilendirmesi ayrıntılı olarak yapılmıştır.

 g) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Sağlık Muayenesi Aşaması:

(1) Mülakatta başarılı olan adaylar sınav merkezi tarafından, belirlenmiş hastanelere "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği"ne uygun şekilde, "Askerî Öğrenci Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla, sevk edilir.

(2) Hava Harp Okuluna müracaat eden adaylar "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir." sağlık raporunu almak üzere sevk edilir.

 (3) "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir." kararlı rapor alan HHO adaylarının Hava Harp Okulu adaylıkları sonlandırılacak (Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO'da okutulacak İstihkâm sınıfı Hariç), ÖSU'ya tefrik edilmeyeceklerdir. Bu şekilde rapor alan adayların diğer okul tercihleri var ise diğer okullar için adaylıkları devam edecektir.

ğ) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) Aşaması:

(1) ÖSU; Hava Harp Okulu adayı olarak 2'nci Seçim Aşamaları' na çağrılan ve "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir" sağlık raporu alanlardan ÖSU Kontenjanına girenler için uygulanacaktır. ÖSU Kontenjanında yer alacak adaylar 2020-MSÜ Sayısal puanı (100'lük sisteme dönüştürülerek), Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat notları esas alınarak uygulanacak değerlendirmeye göre belirlenecektir.

(2) Önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylardan Öğrenci Seçme Uçuşu kontenjanına girenler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında Öğrenci Seçme Uçuşuna tabi tutulurlar. Öğrenci Seçme Uçuşları yalnız uçuş kriterine göre icra edilir. Başarısız olan adaylar elenir (Hava Harp Okulu adaylığı sonlanır varsa diğer tercihleri için adaylığı devam eder.).

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına Kara Harp Okulunda okumak üzere istihkam sınıfına öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi Hava Harp Okulu olanlardan ÖSU Kontenjanına giremeyen ile "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir" raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir. ÖSU kontenjanına girerek ÖSU aşamasına katılan adayların istihkam tercihleri yok sayılacaktır.

(4) Adayların hangi tarihte, nerede Öğrenci Seçme Uçuşuna katılacağı Hava Harp Okulu tarafından adaylara duyurulacaktır. Öğrenci Seçme Uçuşu süresince adayların kalacak yer ve yemek ihtiyaçları ile uçuş kıyafetleri Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

 (5) Öğrenci Seçme Uçuşunu başarı ile bitiren adaylar "Aday Değerlendirme Puanı"na göre sıralamaya tabii tutulur ve HHO kontenjanı kapsamında intibak eğitimine alınır. Kontenjana giremeyen adaylar ÖSU'dan başarılı olsalar dahi HHO intibak eğitimine alınmazlar.

 h) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin İntibak Eğitimi Aşaması:

(1) İntibak eğitimi, intibak eğitim programına uygun olarak yürütülür.

 (2) Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları ilgili Okul Komutanlıkları tarafından karşılanır.

 (3) İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen adaylar, askeri öğrenci olma hakkını kaybederler. Başarılı olanlar intibak eğitimi sonunda törenle yemin ederek "Askeri Öğrenci" olur.

(4) 2020 yılında İntibak eğitiminden herhangi bir nedenle ayrılan bir aday, yine 2020 yılı içerisinde herhangi bir askeri okula tekrar kayıt yaptıramaz.

 ı) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Aşaması:

(1) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılır.

(2) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar okullara kabul edilmez.

(3) Adaylar okula kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların okulla ilişiği kesilir.