PAEM başvuru evrakları

(Aşağıdaki başvuru şartları yeni kılavuz (yeni alım) bildirisi yayımlanmadığı için son başvuruya dair şartlardır. Polis Akademisinin resmi internet adresinde yeni alım duyurusu akabinde başvuru süreci başlatıldığında istenen belgeler de güncel şekilde yayımlanacaktır.)

POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ (PAEM) BAŞVURU BELGELERİ

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla 10 katına kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi düzenlenir. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır. Bu sıralamanın dışında kalan diğer ön başvuruda bulunanlar için ise sınav giriş belgesi düzenlenmez. (Başvuru ücretleri iade edilmez.) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ön sağlık, fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavı için çağrılan adayların (sınav giriş belgesi çıkan adayın) sınav esnasında teslim etmesi için istenen belgelerin listesi giriş belgesiyle beraber www.pa.edu.tr adresinde yayımlanır.

1) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslı, (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır.)

2) Sınav giriş belgesi, (Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.)

3) Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf,

 5) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş tahsisi ile ilgili mahkeme kararı,

 6) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,

7) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.) Adli Sicil kaydı olan adayların mahkeme kararlarının fotokopisi

8) PAEM öğrenci adayları için sağlık bilgilendirme formu (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

9) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte söz konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

10) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiğinin bulunmadığına dair resmi belge getirmeleri gerekmektedir.

 UYARI : Şahsen müracaat tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden yayınlanacaktır.