YDS genel bilgiler

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İSTATİKSEL BİLGİLER

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 80 soru 180 dakikadan oluşur ve yanlış sorular puan hesaplamasını etkilemez. (Yanlış doğruyu götürmez.) Her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanır. Yani sınavda her bir sorunun puan değeri aynıdır. (1.25 x 80 = 100 şeklinde)

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı  5 yıl süreyle geçerliliğini korur. Kamu kurumlarında çalışanlar için dil tazminatlarının belirlenmesinde sınav tarihinden 5 yıl geçmesi durumunda aldıkları puan seviyeleri, bir alt seviyeye düşürülerek tazminatları ödenmeye devam eder. Beş yıllık sürenin bitiş tarihinin hesaplanmasında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresidir. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecektir.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) için adayın aynı dilden birden fazla girmesi durumunda, adayın aldığı puanlardan en yüksek olanı geçerli sayılıp diğer puanları dikkate alınmaz.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonrası ÖSYM, soruların yüzde 10'unu basınla paylaşır.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) puan ve harf karşılıkları ise tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden:

90 - 100 arası: (A) seviyesi,

80 - 89 arası: (B) seviyesi,

70 - 79 arası: (C) seviyesi,

60 - 69 arası: (D) seviyesi,

50 - 59 arası: (E) seviyesi

olarak değerlendirilir.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonucunda alınması gereken puan şartları/barajları:

- Doçent adayları için 100 üzerinden en az 65 puan,

- Doktora ve sanatta yeterlilik adayları için en az 55 puan alınması gerekir.

- KPSS yabancı dile girmesi gerekenler de bu sınava katılmalıdır. KPSS puan türü belirlenirken bu sınavdan aldıkları puan da dikkate alınır.

- Öğretim üyesi dışında kalan Öğretim elemanı/görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalar için en az 50 puan,

- Öğretim elemanı kadrosuna girilecek Üniversitede Yabancı dil kullanılıyorsa (yabancı dil okutmanları için) en az 80 puan alınması gerekir.

- Diğer kadrolar için alınması gereken puanlar ilgili kurum tarafından belirlenir.

- Yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen adaylar için ise gereken puan, çalıştıkları kurumlar tarafından belirlenir.