DGS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 DGS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir. (Yani dört yanlış bir doğruyu götürür.) Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürür. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanır.

UYARI: Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İÇİN ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanır. Başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılır. (ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır.) YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir  ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde). Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda yer alır."

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), şu şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülür. Böylece  50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olur. (50'nin altında olan notlar ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.)

Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak 100'lü not sistemine dönüştürülür.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) PUANININ HESAPLANMASI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarının testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanır. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, kılavuzda yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanını oluşturur.

UYARI: Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

 NOT: 2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

NOT: 2019-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)  SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecektir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde:

 a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2020- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.