MSÜ sınav sorularının değerlendirilmesi

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAV SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MSÜ sorularını ancak sınava giren öğrenciler ÖSYM şifreleriyle görebilmekte. MSÜ sorularının tamamının yayımlanması ve çözülmesi hususunda devlet tarafından izin verilmemekte ve telif uygulanmaktadır. Bu yüzden soruların yüzde 10'u basınla paylaşılmaktadır.

MSÜ de TYT ve AYT sınavları gibi gitgide yeni nesile doğru evrilmekte. Ancak TYT ve AYT kadar da zorlayıcı olmadığı söz konusu. Önümüzdeki yıllarda da adayların karşısına kaliteli ve yeni nesil soruların daha çok çıkacağı aşikar.

MSÜ sınavında Türkçe soruları 11 dil bilgisi 29 anlam bilgisini içerir ve ortalama da her yıl bu şekilde olur. Genel manada MSÜ'de Türkçe, kolay görünür ancak orta düzeyde yani orta düzey zorlukta sorulur. Klasik sözcükte anlam sorularından ziyade altı çizili ifadeler, boşluk doldurma sorularıyla sözcük dağarcığı ölçülür.  Cümle birleştirme, yakın anlamlı cümleler bulma da gittikçe artan soru stillerindendir. MSÜ'de paragraf soruları TYT'ye oranla daha kısa ve çözülmesi kolaydır. MSÜ Türkçe testinde zorlayan sorular metne dayalı 2'li, 3'lü sorulardır. Bu sorular biraz daha uzun, seçici ve zorlayıcıdır.

Son 2 yıldır MSÜ'de sorulan Türkçe metinlerine bakıldığında edebi/sanatsal metinlerden uzak, daha çok öğretici metinler ağırlıklı sorular sorulmakta. Bu da sorunun anlaşılırlığını ve hızlı çözümünün olumlu etkilemekte. Ancak ayırıcılığını da düşürmektedir. Dil bilgisi soruları klasik ve  sorulduğu metinler ile cümleler kaliteli ve zorlayıcıdır. Bir soruda birden fazla dil bilgisi kazanımı gerektiren karma dil bilgisi sorularının sayısı da her geçen yıl artmaktadır.

MSÜ sınavında Sosyal Bilgiler soruları, adaylar tarafından zorluk olarak TYT'ye değil de AYT'ye benzetilir. MSÜ olduğu için mi bilinmez tam bir bilgi gerektiren, zorlayıcı sorular sorulmaktadır. Bu yüzden bu alanın konularına hazırlanmayan adaylar soruları çözerken oldukça zorlanmaktadır.

MSÜ sınavında Matematik soruları, yeni nesil ve kaliteli olması adına soru komisyonunca en çok üzerinde durulan branştır. Eski sınav sistemlerindeki gibi artık klasik işlem sorusu sorulmamaktadır. Sorular kaliteli ve uğraştırıcı bir şekilde adayların karşısına gelmekte. Öğrencinin işlem niteliğinden ziyade okuduğunu anlama nitelikli soruların sayısı da her geçen yıl artmakta. Matematik soruları dört işlemden uzaklaşarak sözel yorumlama gücüne geçmekte ve süre problemi de adaylar açısından gittikçe yaşanmakta. Sorular problem durumu içinde sorulurken öğrencilerin bunu anlaması ve yorumlaması beklenmekte. Sürenin en kontrollü şekilde harcanması gereken branşlardan biridir.

MSÜ sınavında Geometri soruları ise müfredatta yoğun geçen konular ağırlıklı olacak şekilde adayların karşısına daha fazla gelmekte. MSÜ Geometri soruları bir süredir yeni nesil olmaya zorlamak yerine aynı stille yıllardır sorulduğu gibi sorulmaya devam etmekte.

MSÜ sınavında Fen Bilimleri soruları şaşırtmalı sorular gelmemekte aksine müfredata uygun, net, anlaşılır, bilgi ağırlıklı sorular sorulmakta. Ancak TYT ile kıyaslandığında zorluk derecesi olarak bu düzeyin de üzerinde. Fen Bilimleri sorularında sayısal adaylar normal bir süreç atlatırken eşit ağırlık ve sözel bölümler için zorlayıcı olduğu aşikar.