YDT nedir?

YABANCI DİL TESTİ (YKS- DİL, YDT) NEDİR?

Yabancı Dil Testi (YKS-DİL, YDT), dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen öğrencilerin seçilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla ÖSYM'ce düzenlenen 80 soru, 120 dakikadan oluşan sınavdır. YDT,  ilk defa 2018'de uygulanmıştır.

YDT, YKS'nin son oturumudur ve genellikle haziran ayının son haftası (AYT sınavıyla aynı gün) pazar günü öğleden sonra son oturum olarak gerçekleştirilir.

YDT'ye ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olan öğrenciler veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olan adaylar başvurabilir.

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekir. Yani YDT'de baraj ilgili testten 180 puan almış olmaktır.

YDT, 5 dile ait sınavdır. Bunlar Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunur. Sınavda adaya, başvuruda belirttiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilir. Dil fark etmeksizin soru sayısı ve süre eşittir.

YDT'de net hesaplaması yapılırken adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır. Yani TYT ve AYT'de olduğu gibi YDT'de 4 yanlış 1 doğru seçeneği götürür.

Bilindiği üzere TYT, en az 200 puan alınması şartıyla 2 yıl geçerlidir. Aday geçen yılki TYT puanını kullanarak o yılki YDT'ye başvurabilir. Aday, geçen yılki puanını kullanmayıp tekrar TYT'ye girme hakkına da sahiptir. Adayın hangi yılki TYT puanı yüksekse ÖSYM tarafından o puanı değerlendirmeye alınır. TYT'nin YDT'ye katkısı ise %40'tır.

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayın ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olması gerekir.