DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT) PUAN HESAPLAMASI

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) adayları için, ilgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmaz.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) adayları, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli Cevap Kâğıdı'na işaretlemelidir. Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilir. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının ¼'ü (dörtte biri) çıkarılarak ham puanlar bulunur, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavından sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almaz, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmaz. Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilir.

Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülür. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları yukarıdaki tablo gibi olur.

DHBT PUANI

KPSS GENEL YETENEK

KPSS GENEL KÜLTÜR

DHBT-1

DHBT-2

KPSS P122 Ortaöğretim düzeyi

0,15

0,15

0,30

0,40

KPSS P123 Ön lisans düzeyi

0,15

0,15

0,30

0,40

KPSS P124 Lisans düzeyi

0,15

0,15

0,30

0,40