MSÜ BAMYO sınavı esasları

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) İçin Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar için yapılır ve zorunludur.

Diğer tüm sınav süreci ve aşamaları diğer okullarla aynıdır.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna Girmek İsteyen Adayın İlave Olarak Gireceği "Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı" Aşamaları:

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar, mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2'nci seçim aşamasının 2. günü yapılır. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere 2 ana bölümden oluşur:

(1) Teori:

(I) Solfej: Muammer SUN'un solfej kitabından bir adet parça ve komisyonun belirleyeceği bir adet deşifreden oluşur. (Okunacak parçalar, komisyon tarafından Muammer SUN'un solfej kitabında yer alan belirli standarttaki parçalar arasından bir tanesi seçilerek öğrenciye sınav esnasında tebliğ edilir.)

(II) Dikte: Komisyon tarafından belirlenecek 8 ölçülük bir adet tek sesli dikte ile tercihen iki ve üç sesli akor duymaktan oluşur. (Akorların seslerinin kalından inceye doğru "A" ya da "NA" şeklinde vermesi istenip ayrıca nota isimleri istenmez.)

(2) Çalgı Performansı: Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere üfÜemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile o çalgının literatüründe bulunan 1 adet etüt, 1 adet eserin seslendirilmesinden oluşur.

 Adaylar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na piyano ve bateri takımı hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getirecektir.

çalgı çengi tablo.png

NOT: Özel yetenek sınavını başarı ile geçen öğrencilerden kontenjan kadarı çalgı bakım ve onarım programında istihdam edilir. Diğer öğrenciler, Üflemeli ve Vurmalı Çalgı gruplarından uygun olan çalgılarda istihdam edilir.

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sağlıklı yapılabilmesi maksadıyla sadece yukarıda belirtilen yeterlikleri taşıyan adayların Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru yapmaları önem arz etmektedir.