ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) DERS VE SORU DAĞILIMI

Alan Yeterlilik Testi (AYT) tek kitapçıktan oluşan 160 soruluk ikinci oturum sınavdır. Alan Yeterlilik Testi (AYT) 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Sosyal Bilimler 2 sorularını içerir. Alan Yeterlilik Testi (AYT)'nin genel sınava olan etkisi ise %60'dır.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) içinde yer alan Edebiyat - Sosyal Bilgiler testinin içeriği  Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 24, Tarih 1 dersinden  10, Coğrafya 1 dersinden 6 soru olmak üzere toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Sosyal Bilgiler 2 testinin içeriği Tarih 2 dersinden 11, Coğrafya dersinden 11, Felsefe Grubu(Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) dersinden 12 ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 6 soru olmak üzere toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Matematik testinde, Matematik ve Geometri olarak ayrılan bu testin içeriğini Matematik'ten 25 soru, Geometri'den  15 soru  olmak üzere 40 soru oluşturmaktadır. Fen Bilimleri testinde ise 14 Fizik, 13 Biyoloji ve 13 Kimya olmak üzere toplam 40 soru mevcuttur.

Geçen yıllara kıyasla soruların niteliğinin ise yeni nesil sorulara evrildiği aşikar. Özellikle klasik bilgi ve kavrama düzeyinde olan ham bilgi isteyen sorulardan çok bilgiyi temel alarak yorumlama, analiz etme, değerlendirme odaklı soruların hızlı okuma ve hızlı anlama becerisi gerektiren türde artacağı bilinmektedir.

Alan Yeterlilik Testi (AYT), TYT'ye göre daha fazla bilgi gerektirdiğinden son zamanlara bırakıp çalışma yapmak yerine birikimli ve düzenli bir şekilde zamana yayarak çalışma yapmak gerekmektir. Sorular, TYT'ye göre daha az yorum, daha fazla bilgi gerektirdiğinden hazırlık sürecinde takviye alarak sürece hazırlanmak önerilmektedir.