LGS Sözel Bölüm Konuları

 • LGS SÖZEL BÖLÜM KONULARI

LGS Sözel Bölüm Konuları; LGS Türkçe Konuları, LGS Inkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Konuları, Lgs Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları Ve Lgs İnilizce Konuları Diye 4'e Ayrılır. Konu Başlıklarını Aşağıdan Detaylıca İnceleyebilirsiniz.

  • LGS TÜRKÇE KONULARI

  1. Sözcükte Anlam
  2. Cümlede Anlam
  3. Parçada Anlam
  4. Ses Bilgisi
  5. Yazım (İmla) Kuralları
  6. Noktalama İşaretleri
  7. Fiilimsi (Eylemsi)
  8. Cümlenin Öğeleri
  9. Cümle Vurgusu
  10. Fiillerde Çatı
  11. Cümle Çeşitleri
  12. Anlatım Bozuklukları
  13. Söz Sanatları
  14. Yazı (Metin) Türleri


  • LGS İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

  1. Bir Kahraman Doğuyor
  2. Milli Uyanış : Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  3. Milli Bir Destan : Ya İstiklal Ya Ölüm!
  4. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye.
  5. Demokratikleşme Çabaları
  6. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  7. Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası


  • LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

  1. Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
  2. Kader ve Evrendeki Yasalar
  3. İnsan İradesi ve Kader
  4. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
  5. İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
  6. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
  7. Allah'a Güvenmek
  8. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)
  9. İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
  10. Zekat
  11. Hac ve Kurban İbadeti
  12. Muhammed'in (S.A.V) hayatından Örnek Davranışlar
  13. Kur'an'da Akıl ve Bilgi Davranışlar
  14. İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar


  • LGS İNGİLİZCE KONULARI

  1. Friendship
  2. Teen Life
  3. In The Kitchen
  4. On The Phone
  5. The Internet
  6. Adventures
  7. Tourism
  8. Chores
  9. Science
  10. Natural Forces