YDS başvuru işlemleri

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) BAŞVURU SÜRECİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları elektronik ortamda alınır. Süreç, ÖSYM başvuru kılavuzuna göre şu şekildedir. 

NOT: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adayları, başvuracağı süreçte yayımlanan (son) kılavuza göre işlem basamaklarını uygulamalıdır.

a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için Kılavuz ve Aday Başvuru Formu'nun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu'na başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. 

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)  Başvurularının nasıl yapılacağının belirlenmesi:  ÖSYM kayıtlarında son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğrafı bulunmayan adaylar  başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilir. ÖSYM kayıtlarında son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğrafı bulunan adaylar  başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilir. 

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Aday Başvuru Formu'nun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2. 3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formu'nu gerektiği ve istendiği usule uygun olarak doldurmalıdır. Aday Başvuru Formu'ndaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından tümüyle aday sorumludur. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri gereklidir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınav merkezi tercihinde aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusçadansınava başvuran adaylar:

Bu alanda sınava girmek istedikleri sınav merkezlerinin adını ve kodunu yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılan adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini, 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alanlara sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günü dâhil) ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır. Adayların Adres İline Göre Tercih Edebilecekleri Sınav Merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde "YDS Başvuru Bilgileri" alanı içinde yer almaktadır. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan herhangi birinde, aynı sınav merkezinde sınava alınacak aday sayısının  1.000'den daha az olduğu durumlarda ilgili sınav merkezinde o dilde sınav yapıp yapmama ve ilgili sınav merkezinde o dilde sınav yapılmaması durumunda ise bu adayların hangi sınav merkezinde sınava alınacağı hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir. 

  1. Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça ve Ukraynacadan(Ukraince) sınava başvuran adaylar:

1. Sınav Merkezi Tercihi alanına 062-Ankara Çankaya sınav merkezini yazacaklar,  2. Sınav Merkezi Tercihi alanını ise boş bırakacaklardır. 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) adaylarının atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih edilen sınav merkezinin doğru yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini tercih eden adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri belirleme yetkisi ÖSYM'ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvurusunu yapan adaylar, başvuru süresi içinde (geç başvuru günü de dâhil) https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda değişiklik yapabileceklerdir. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan sınav merkezini tercih etmelidirler. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.