KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi 2 yıl (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

KPSS Ön Lisans Sınavı için adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden sınava girmeleri gerekmektedir. 2020-KPSS Lisans sınavına son başvuru tarihi itibarıyla (13 Temmuz 2020 ve öncesinde) lisans diploması almaya hak kazanan adaylar, 2020-KPSS Ön Lisans sınavına; 2020-KPSS Ön Lisans'a son başvuru tarihi olan 2 Eylül 2020 tarihi itibarıyla ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar. Bir adayın birden fazla öğrenim düzeyinden (lisans, ön lisans, ortaöğretim) KPSS'ye katılması mümkün değildir. 2020-KPSS Lisans sınavına başvurmuş adayların, 2020-KPSS Ön Lisans sınavına başvuru yapmaları sistem tarafından engellenir. 2020-KPSS Ön Lisans sınavına başvurmuş adayların ise 2020-KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları sistem tarafından engellenir.

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde 2 yıl (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

KPSS Ön Lisans Sınavı Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2018 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2020 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.

KPSS Ön Lisans Sınavı adaylarının, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS Ön Lisans Sınavı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri sonuçları kullanılır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS Ön Lisans'a ve 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS Ön Lisans Sınavı için yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim için ise KPSSP94 puanını kullanacaklardır.

Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl (iki yıl) süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS'ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ön Lisans" sınav sonuçlarını etkilemez.

2018-KPSS'ye Ortaöğretim düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer.
KPSS Ön Lisans Sınavı için başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

KPSS Ön Lisans Sınavı için engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir. ÖSYM merkezine gönderilen sağlık kurulu raporları, engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların ÖSYM merkezine göndermiş oldukları sağlık kurulu raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz. Sınav esnasında engellerine yönelik uygun sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan engelli adaylar sağlık kurulu raporlarını ÖSYM merkezine göndermemelidir.

KPSS Ön Lisans Sınavı adayları beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı vermez. Sınav/yerleştirme sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Sınav kurallarına uymayan adayların sınavları iptal edilir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav ve yerleştirme sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

KPSS Ön Lisans Sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.