STS İçerik Bilgisi

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN TIP DOKTORLUĞU ALANINDA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) İÇERİK BİLGİSİ

Seviye Tespit Sınavı (STS) için Tıp Doktorluğu alanından başvuran adaylar için, 2020-STS 1. Dönem Sınavı şubatta, 2. Dönem Sınavı ise eylülde Ankara'da yapılır. (ÖSYM başvuru kılavuzunda kesin tarihler belirlenir.)

Seviye Tespit Sınavı (STS) iki aşamadan oluşur ve iki aşamaya da her adayın girmesi zorunludur. Aday sadece tek bir aşamada başarılı olursa sonraki dönem tekrar bu sınava girerek başarısız olduğu aşamadan da geçer puan almak zorundadır.  İlk aşaması olan (sabah oturumu) Temel Bilimler Testi'nde genel olarak bilgi ağırlıklı, ikinci aşaması olan (öğle oturumu) Klinik Bilimler Testi'nde ise genel olarak bilginin yorumlanmasına dayalı sorular yer alır. 1. Aşaması saat 10.15'de başlar, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınavın 2. Aşaması, saat 14.45'de başlar, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve cevaplama süresi 150 dakikadır. Tüm oturumların toplamında da adaylar 240 soru çözmüş olurlar ve sınavda dört (4) yanlış bir (1) doğruyu götürür.

Seviye Tespit Sınavı (STS) sonucunda her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekir. Aday hangi oturumdan kalırsa bir sonraki oturumda o oturuma girer. Başarılı olan adaylar adına (Klinik pratik yapma kararı yoksa) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için 1.Aşama:  Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için 2. Aşama : Dâhiliye Grubu, Pediatri,  Cerrahi Grubu,  Kadın Hastalıkları ve Doğum (*), Güncel sağlık konuları.

Seviye Tespit Sınavı (STS) sonucunda her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekir. Aday hangi oturumdan kalırsa bir sonraki oturumda o oturuma girmek zorundadır.