YDT sorularının değerlendirilmesi

YABANCI DİL TESTİ (YKS-DİL, YDT) GENEL DEĞERLENDİRME

Yabancı Dil Testi yani YSK-DİL (YDT) yeni nesil sınav sistemine göre değerlendirildiğinde soruların eski tip sınav sorularına benzerliği halen geçerlidir. TYT'den alınan puanın (özellikle o yıl hangi branşta adaylar zorlanmışsa) YDS puanında da  belirleyiciliği ön plandadır.

 YDT'de son iki yıla göre değerlendirildiğinde sınav içeriğinin  kolay, sürenin zorlayıcılığı dikkat çeker. Yani hızlı okumayı başaran adayın rahatlıkla iyi bir net yapabileceği söz konusudur. Süre sorunu yaşayan, yavaş okuyan veya yavaş anlamlandıran adayların özellikle soruları yetiştirememe riski vardır.

 YDT'de özellikle paragraf gibi anlam soruları ve çeviri soruları zorlayıcı ve belirleyicidir. Yoğunluk anlamaya yönelik soru biçimindedir ve çeldiricilerin kuvvetliliği söz konusudur.

YDT'de anlam sorularında özellikle bağlaçların, kalıplaşmış yapıların ve zaman kavramlarının soru çözdüren ve süre kazandıran yapısı ön plandadır. Metni anlamlandırmaya yarayan anahtar kelimelerin ise gözden kaçırılmaması gerekir. Çeviri sorularında özellikle özne ve yüklem uyumunu yakalamak, doğru yanıtı bulmak ve zaman arttırmak konusunda adaya yardımcıdır. Boşluklu sorularda TYT Türkçede olduğu gibi boşluğun öncesi ve sonrasında yer alan cümle oldukça belirleyicidir.

YDT'de başarılı olmanın yolu, küçük yaşlardan itibaren dil sevgisi ve dil öğrenme becerisini geliştirmenin yanında, bireylerin yabancı dildeki eserleri düzeyine uygun olacak şekilde okuma alışkanlığına daha fazla özen göstermeleri ve geliştirmeleri gerektiğini  göstermektedir.