DGS nedir?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır. Sabah 10.00'da yapılır.

60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) her yıl ÖSYM tarafından yapılır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanının hesaplanması için adayın her iki testten de (sözel-sayısal) en az 0,5 ham puan almış olması gerekir. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayın Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  puanı hesaplanmaz.Yani adayın puanının hesaplanabilmesi için en az 1 Sözel ve 1 de Sayısal netinin olması şarttır. Net hesaplamasında ise dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü formül uygulanmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı 1 (bir) yıl geçerlidir. Sınava girmekle ilgili herhangi bir sınırlama da yoktur. Katsayılar sınava giren kişi sayısı her yıl değiştiğinden her yıl da  puan hesaplaması farklı olur. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına 30 adet tercih yapma hakkı verilir ve tercihlerde sadece mezun olunan bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümler tercih edilebilir. (Yani tercih kısıtlaması vardır.)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hususunda aday bir önceki yıl kazanmış olsa bile sınava tekrar girebilir ancak 29.07.2010 YÖK genel kurul  toplantısında bir  önceki  yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversiteye yerleşen adayların Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)  0,45  katsayısı ile çarpılmasına  yani puan  kesintisine karar  verilmiştir. Yani bu da Önlisans Başarı Puanı'ndan (ÖBP)  ortalama 8-12 puan  arasında kesinti (puan düşüşü/cezası) demektir.

Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)  Nedir?

DGS'ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) diye adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP'lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine "not ortalaması" kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100'lük sisteme çevrilir,  0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülür. Bu hesaplamaya göre 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olur.  50 puanın  altındaki notlar ise 50 olarak değerlendirmeye alınır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), merkezî sınavdan yani Dikey Geçiş Sınavı'ndan (DGS)  alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülür.

Akademik Not Ortalaması Nedir?

Önlisans Başarı Puanı'nın (ÖBP)  hesaplanabilmesi için meslek yüksekokullarındaki tüm son sınıf öğrencilerinin (sınava başvurmayanlar da dahil) akademik not ortalamalarını ÖSYM tarafından meslek yüksek okullarının öğrenci işlerinden alınır.  ÖSYM, not ortalamalarını elektronik ortamda en geç Temmuz ayının ikinci haftasında meslek yüksek okullarından elde toplamaktadır. (Mezun durumda olan adaylar ais.osym.gov.tr sitesinden not ortalamalarını kontrol edebilir.) Düzeltme dilekçelerini ÖSYM, duyuru yayınlayarak belirttiğii tarihlerde kabul eder.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS); Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranan bir sınavdır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvurabilirler. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girmek zorundadır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar başvuramazlar.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 4 yıllık bir lisans programına yerleşmenin en kısa ve en kolay yoludur. Sınav müfredatında yer alan konular ve soru sayısı YKS'ye kıyasla çok daha azdır çünkü Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sorumlu olunan dersler sadece Matematik ve Türkçedir. YKS'de genel katılımcılar arasında Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri veya mezunları  varken Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) katılımcıların büyük bir bölümü meslek lisesi çıkışlıdır. Okul puanı düşük olan bir öğrenci, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sistemi sayesinde disiplinli ve programlı bir çalışmayla bu sınavda başarılı olabilmektedir. YKS'de her yıl ortalama iki milyon öğrenci sınava girerken Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) bu sayı her yıl ortalama 300.000 civarındadır. Yine YKS'de kazanma oranı daha düşükken  Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  aday için kazanma oranının çok daha yüksek olduğu bir sınavdır. Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS), YKS'ye kıyasla sorular yeni nesi denilen okuma, algılama, yorumlama düzeyinden daha uzak eski, sistem sorularına daha yakındır.