TYT sosyal konuları

TYT SOSYAL BİLİMLER KONULARI

TYT Sosyal Bilimler YKS'nin 1. oturumunun 20 sorusunu kapsamaktadır. TYT Sosyal Bilimler testi adayların çözmesi gereken ortak sorulardan oluşmakta ve ağırlıklı olarak bilgi temelli yorum sorularıyla adayların karşısına çıkmaktadır. TYT Türkçe ve TYT Matematik sorularına kıyasla yeni nesil sorulara göre değerlendirildiğinde tıpkı TYT Fen Bilimleri soruları gibi TYT Sosyal Bilimler sorularının da eski sistem sorulara benzerliğini biraz daha sürdürdüğü gözlemlenmektedir. Gelecek yıllarda  TYT Sosyal Bilimler testinin sorularında yeni nesil soru tipine uygun düzenleme yapılma ihtimali öngörülmektedir.

TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE YER ALAN DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

? Kuran-ı Kerim'in Anlaşılması ve Yorumu

? Kuran-ı Kerim ve Akıl

? Zekat

? İbadet

? Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı

? İslam Düşüncesinde Yorumlar

? İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar

TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE YER ALAN FELSEFE KONULARI

? Felsefenin Alanı

? Bilgi Felsefesi

? Varlık Felsefesi

? Ahlak Felsefesi

? Sanat Felsefesi

? Din Felsefesi

? Siyaset Felsefesi

? Bilim Felsefesi

TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE YER ALAN COĞRAFYA KONULARI

? Doğa ve İnsan

? Dünya'nın Şekli

? Coğrafi Konum

? Harita Bilgisi

? Dünya'nın Hareketleri

? Atmosfer ve Sıcaklık

? Basınç ve Rüzgarlar

? Nemlilik ve Yağış

? İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

? Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü

? İç Kuvvetler

? Dış Kuvvetler

? Türkiye'nin Yerşekilleri

? Su Kaynakları veTürkiye'nin Su Varlığı

?Toprak ve Türkiye'de Toprak Türleri

? Beşeri Yapı

? Nüfus ve Göç

? Türkiye'de Nüfus,Yerleşme ve Göç

? Ekonomik Faaliyetler

? Bölge Kavramı ve Bölge Türleri

? Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya

? İnsan ve Çevre

? Doğal Afetler ve Toplum

TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE YER ALAN TARİH KONULARI

? Tarih Bilimine Giriş

? Uygarlığın Doğuşu ve İlk

? Uygarlıklar

? İlk Türk Devletleri

? Türk İslam Devletleri

? Avrupa Tarihi 1

? Beylikten Devlete

? Dünya Gücü Osmanlı

? Arayış Yılları

? 18.Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

? En Uzun Yüzyıl

? Osmanlı Kültür ve Uygarlığı

? Avrupa Tarihi

? 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti

? Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

? 1.TBMM Dönemi ve Gelişmeleri

? Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

? I.TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar

? Atatürk Dönemi İç Politika

? Atatürk İlkeleri

? Atatürk İnkılapları

? Atatürk Dönemi Dış Politikası