e-YDS başvuru işlemleri

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (e-YDS) ÖSYM SINAV KOORDİNATÖRLÜKLERİ/BAŞVURU MERKEZLERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) ücretini ödeyen adaylardan;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğrafı bulunanların Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için ödemiş olduğu sınav ücreti, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) başvuru kaydı olarak sisteme yansıtılır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvuracak adaylar için ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde işlem yapar. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı adaylardan geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayanlar, fotoğraf güncelleme işlemlerini ilgili sınavın yapılacağı hafta kılavuzda belirtilen gün ve saate  kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden yaptırmak zorundadır. Bu işlemi yaptırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez ve Sınava Giriş Belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmaz.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde hiçbir kaydı bulunmayanların, ücret ödemede bildirdikleri T.C. KİMLİK/Y.U. NUMARASI'na göre MERNİS'ten alınan "KİMLİK BİLGİLERİ", ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ'ne kaydedilir. Bu adayların, ilgili sınavın yapılacağı hafta kılavuzda belirtilen gün ve saate kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden fotoğraflarının sisteme kaydını yaptırmaları ve aday şifrelerini edinmeleri gerekir. Bu işlemi yaptırmayan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) adaylarına Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) Sınava Giriş Belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde bulunmayan adres/iletişim bilgilerini de sisteme kendileri kaydetmek zorundadır.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde hiçbir kaydı bulunmayanların MERNİS'te de "KİMLİK BİLGİLERİ" bulunmayanlar, sınav ücretini ödeyemeyeceklerinden, kılavuzda belirtilen bilgiler çerçevesinde Y.U. Numarası edinmelidirler.

 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvuracak adayların e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücreti, e-YDS başvuru kaydı olarak sisteme yansıtılır. Adayların sınav ücretini ödedikten sonra başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak  e-YDS için ödemiş olduğu sınav ücretinin e-YDS başvuru kaydı olarak sistemde yer aldığını ve başvuru formundaki fotoğraflarını kontrol ederek, e-YDS başvurularını görüntülemeleri gerekir.

DİKKAT: Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) giriş ücretini yatıran ancak, sistemde güncel fotoğrafı bulunmayan adayların, ilgili sınavın yapılacağı hafta kılavuzda belirtilen gün ve saate kadar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya fotoğraf güncellemeye yetkili başvuru merkezlerinin birinden fotoğraflarını güncellemeleri zorunludur. Belirtilen süreye kadar fotoğrafını güncellemeyen adaylara ilgili sınav için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez. İlgili sınav için Sınava Giriş Belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmaz.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerinde yapılacak işlemlerde adayların, başvuru merkezine şahsen gitmesi ve nüfus cüzdanının veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını  (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından e-YDS 2020 4 verilen "Geçici Kimlik Belgesi" de geçerlidir.) yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmez. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılır. Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi gerekir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde aday sınava alınmaz veya sınavı geçersiz sayılır. Görevli, adayın fotoğrafını/bilgilerini elektronik ortama aktarır. Oluşan belgeyi kontrol etmesi için adaya verir. Aday, web kamerayla çekilen fotoğrafının uygunluğunu kontrol eder. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesini ister.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvuru kayıt bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvurudan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur.

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili başvuru merkezlerinden adaylara ilişkin yukarıda belirtilen işlemler, resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde yapılır. Bu işlemler posta yoluyla yapılamaz. Adaylar sınava başvurularını gerçekleştirmeden önce Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sistemini tanıyabilmek için ÖSYM'nin internet adresinde yayınlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) örnek sınavını inceleyebilirler. ÖSYM'nin internet adresinde yayınlanan örnek sınavı yapıp, bu sınavın kendilerine uygun olduğunu düşünen adaylar sınava başvurmalıdırlar.