STS Başvuru Şartları

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN TIP DOKTORLUĞU ALANINDA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) BAŞVURU ŞARTLARI

Seviye Tespit Sınavı (STS) ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" ile Yükseköğretim Genel Kurulunun kararları uyarınca, yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Tıp Doktorluğu alanında başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adayların 1.Aşamasına ve/veya 2.Aşamasına girmeleri gereken ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için yalnızca yurt dışında Tıp Doktorluğu alanından eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar sınava başvurabilir.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için yukarıda bahsi geçen adaylar, sınava (1.Aşama ve/veya 2.Aşama) başvurabilir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.05.2016 tarihli toplantısında: "Sınav başvuru dönemi ile sınav tarihi arasında uzun bir sürenin olması nedeniyle birçok aday Seviye Tespit Sınavına girememekte ve bir yıl beklemek zorunda kalmaktadır. Kurulumuzun hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınmamış kişilerin de mevcut sınavlara katılabilmeleri ve başvuruları Seviye Tespit Sınavı kararı ile sonuçlandığı taktirde elde ettikleri Seviye Tespit Sınavı sonucunun geçerli sayılmasına karar vermiştir." kararı alınmıştır.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için Tıp Doktorluğu alanından başvuran adaylar için, 2020-STS 1. Dönem Sınavı şubatta, 2. Dönem Sınavı ise eylülde Ankara'da yapılır. (Bu tarihler ÖSYM başvuru kılavuzunda kesinleşir. ) Sınavın 1. Aşaması, saat 10.15'de başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavın 2. Aşaması, saat 14.45'de başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

Seviye Tespit Sınavı (STS) her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekir. Başarılı olan adaylar adına (Klinik pratik yapma kararı yoksa) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir.

Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu alanında STS'nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmeleri ve her iki aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS'ye girerek başarılı olamadığı aşamada da başarılı olma şartının sağlanması gerekir.

Seviye Tespit Sınavı (STS) denklik işlemleri için katılan adaylar denklik belgelerini almadan katıldıkları sınavın sonuçlarını diğer atama/yerleştirmelerde kullanamazlar.

Seviye Tespit Sınavı (STS) esnasında belgeleri eksik ve/veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatle okumaları, buna göre "Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda" yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için başvurusunu yapmayan,  başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez,  başka sınav ve dönemlere aktarılmaz.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

Seviye Tespit Sınavı (STS) Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybeder. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Seviye Tespit Sınavı (STS) ve sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.