PMYO sınav sonuçları ilan süreci

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU (PMYO) İLAN SÜRECİ

(SON AŞAMA)

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için YKS-TYT puanları açıklandıktan EGM tarafından Polis Akademisinin resmi sitesinden öğrenci alımı duyurusu (ilanı) yayımlanır.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için TYT puanında belirtilen barajı geçen adayın Ön Sağlık Kontrolü, Fizik Yeterlik Sınavı, Mülakat Sınavı aşamalarını da olumlu tamamlaması gerekir. Sonraki süreçte tüm sağlık testlerinin ve güvenlik soruşturmasının da olumlu sonuçlanması gerekir.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için adayın puanı hesaplanırken TYT ham puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25'i ve mülakat sınavı puanının % 50'sinin toplamı baz alınır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halindeyse sırasıyla TYT, mülakat ve fiziki yeterlilikteki puanın yüksekliği esas alınarak sıralama listesi oluşturulur. Bunlarda da eşitlik olması halinde de yaşı küçük olan aday tercih edilir.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO)  için Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır. Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

YEDEK ADAY ÇAĞIRMA

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz.

UYARI: Sınav sonuçları ile yedek planlamalara ilişkin sonuçlar, adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

UYARI: İnternet ön başvurusu ve şahsen başvuru esnasında eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adaylar, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.