HIZLI ERİŞİM

Puan Hesaplamaları

Puan Hesaplamaları

PMYO nedir?

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU (PMYO) NEDİR?

 

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2 yıl süreyle önlisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız, yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı resmi üniformalı; mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan yükseköğretim kurumudur.

Bunun yanı sıra öğrenciler eğitim gördükleri süre zarfında aylık 304 TL ödeme almaktadır. Alınan ödeme tutarı, öğrencinin devresine göre değişiklik gösterir.

Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

Polis Meslek Yüksek Okulunun (PMYO) amacı öğrencileri:

 • Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı, 
 • Devletin Ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
 • Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,
 • Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, 
 • Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, 
 • Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
 • Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,
 • Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasası'nda belirlenen cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
 • Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
 • Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
 • Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,
 • Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.