HIZLI ERİŞİM

Puan Hesaplamaları

Puan Hesaplamaları

Karşıt Renk
2020-ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) TARİHİ GÜNCELLENDİ!

2020-ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) TARİHİ GÜNCELLENDİ!

2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), ÖSYM Başkanlığı tarafından 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktı ancak uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacak. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek ÖSYM resmi internet adresinden duyurulacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunca esastır.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS),81 ilde tek oturum şeklinde uygulanacaktır. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru vardır ve sınav süresi 60 dakikadır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanan testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği, EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 (dört) yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınır. Kura kaydı yaptıran adaylar, 4 (dört) yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları;

A) Memur statüsünde personel istihdam eden;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır.

C) Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak engelli öğretmen alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, EKPSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından yapılacaktır.