HIZLI ERİŞİM

Puan Hesaplamaları

Puan Hesaplamaları

Karşıt Renk
SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) 2. DÖNEM YAKLAŞIYOR!

2020-TIP DOKTORLUĞU ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) 2. DÖNEM YAKLAŞIYOR!

2020-STS Tıp Doktorluğu2. Dönem Sınavı için 17-24 Ağustos tarihleri arasında başvurular alınmış, 2. Dönem Geç Başvuru Günü olarak ise 3 Eylül 2020 tarihi belirlenmişti. 2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirecek, sonuçlar ise 4 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-STS Tıp Doktorluğu2. Dönem Sınavı 1. Aşaması 10.15, 150 dakika, 2. Aşaması 14.45, 150 dakikadan oluşmaktadır.

Seviye Tespit Sınavı (STS) yurtdışında Tıp eğitimi almış kişiler, aldıkları eğitimin ülkemizdeki eğitim ile eşdeğer olup olmadığı ve yeterlilikleri bu sınav ile ölçülür.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için Tıp Doktorluğu alanından başvuran adaylar için, 2020-STS 1. Dönem Sınavı şubatta, 2. Dönem Sınavı ise eylülde Ankara'da yapılır. (ÖSYM başvuru kılavuzunda kesin tarihler belirlenir.)

Seviye Tespit Sınavı (STS) yurtdışında Tıp eğitimi almış kişiler, aldıkları eğitimin ülkemizdeki eğitim ile eşdeğer olup olmadığı ve yeterlilikleri bu sınav ile ölçülür.

Seviye Tespit Sınavı (STS), adayların tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular içerir. Adayların sınav sonuçlarına göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek amaçlanır.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için 1.Aşama: Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji.

Seviye Tespit Sınavı (STS) için 2. Aşama : Dâhiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu, Kadın Hastalıkları ve Doğum (*), Güncel sağlık konuları.

Seviye Tespit Sınavı (STS) sonucunda her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekir. Aday hangi oturumdan kalırsa bir sonraki oturumda o oturuma girmek zorundadır.